Bli kund hos Veronica Hedenmark assistans

Ett första möte

Vi börjar alltid med ett hembesök, då vi kommer hem till dig. Där får vi veta om du har personlig assistans idag genom LSS eller LASS, eller om du vill ha hjälp med att få personlig assistans.

Om du redan har personlig assistans...

...så går vi igenom hur den fungerar i nuläget och vilka önskemål du har. Hur kan assistansen bli bättre, och mer anpassad efter just dina behov? Vi tittar också på ditt beslut från försäkringskassan så att du har rätt antal assistanstimmar och att de är beräknade utifrån en korrekt grund.

Om du vill ha hjälp att få personlig assistans...

...så görs en bedömning vid vårt första samtal om du har rätt till personlig assistans eller inte. Bedömer vi att du har rätt till personlig assistans så hjälper vi till med allt ifrån intyg till behovsbeskrivning. Efter det sköter vi hela processen med berörda myndigheter, så att du ska kunna få personlig assistans.

Hur ska din assistans se ut?

Vi ger dig ett förslag på hur just din assistans skall levereras utifrån dina behov och önskemål. Vi ger dig en utförlig information om VH assistans, och om vad företaget erbjuder dig. Sedan är beslutet helt och hållet ditt, men vi hoppas förstås att du vill bli kund hos oss.

När den personliga assistansen ska ta sin början

När du har bestämt dig för att bli kund hos VH assistans, så börjar vi vårt arbete för att assistansen ska bli så bra som möjligt och passa dina önskemål och behov. Tillsammans bestämmer vi från vilket datum din assistans ska starta. Vi sköter allt från början till slut: Vi hjälper till med rekrytering av personal, schemaläggningar, går igenom rutiner och föreskrifter, kontaktar myndigheter vid behov osv.

En kort tid efter att du har blivit kund hos VH assistans, kommer vi att boka in ett uppföljningsmöte.Tillsammans stämmer vi då av att du är nöjd med din nya assistans, och om det är något du vill ska ändras, så gör vi det på en gång.

Detta är ett led i vårt kvalitetsarbete, vi är noga med att kunna garantera en trygg och säker, professionell och kvalificerad assistans, anpassad efter den enskilda kundens önskemål och behov.

Välkommen att bli kund hos VH assistans!

Kontakta Veronica 070 398 29 29
veronica@vhassistans.se