Välkommen till
VH assistans

Öppettider och telefonnummer

Kontorens öppettider:

Vardagar: 08-17

Telefontider:

Vardagar: 08-18

Jour: Kvällar & helger

Jourtelefon: 070-302 92 99

Telefonnummer:

Region Stockholm: 08-679 99 29

Region Väst: 031-58 29 29

Region Syd: 0411-398 29

Region Norr: 090-14 29 29

Region Mitt: 023-29 29 9

Veronica Hedenmark assistans nyheter

Lär dig om och testa dina kunskaper om COVID-19

  • 13/05/2020

På uppdrag av Socialstyrelsen har Karolinska institutet tagit fram två utbildningar med mycket viktig och nyttig information som riktar sig till personal inom sjukvården och även annan omsorgspersonal som personliga assistenter. De genomförs enkelt via nätet och man får ett intyg på att man genomfört dem. 

Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av…

Fortsätt läs

Prisbelönat ledarskap

Veronica Hedenmark och VH assistans har genom åren tilldelats en rad utmärkelser och priser. Det är en stor ära för oss att vårt arbete som anordnare av personlig assistans uppmärksammas och att vikten av personlig assistans som social insats får synas. Bland annat har Veronica tilldelats H.M. Konungens stipendium Kompassrosen, blivit utnämnd till top tio i Veckans Affärers supertalanger och blivit utsedd till årets kvinnliga stjärnskott av EY. VH assistans har även representerat Sverige under SME-veckan i Bryssel som en exemplarisk modell för företagande med en stark värdegrund.

Veronica Hedenmark assistans är ISO-certifierade

"Jag är oerhört stolt över att VH assistans är det enda assistansbolaget som är ISO-certifierat inom samtliga tre standarder.

Det är ett stort arbete som pågår varje dag i vår verksamhet, men det innebär en trygghet för kunden och en säker arbetsmiljö för våra personliga assistenter."

-Agnetha Wiklund-Helén, VD på VH assistans

VH assistans är sedan 2013 ISO-certifierad inom ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljö och ISO 45001 (tidigare 18001) - arbetsmiljö. VH assistans är det enda assistansbolaget i Sverige som är ISO-certifierade för samtliga tre standarder. VH assistans verksamhet handlar om människor - våra kunder, personliga assistenter och tjänstemän. Därav är det viktigt att vi kan garantera en kvalitativ assistans och en säker arbetsmiljö.

Kvalitet

Kvalitet skapas i varje enskilt möte, i ögonblicket när en tjänst levereras. Vad som är god kvalitet påverkas av människors olika behov, förutsättningar, sinnestillstånd och förväntningar. VH assistans arbetar systematiskt med kvalitet ur olika aspekter och med varierande perspektiv.

Miljö

VH assistans skall ta hänsyn till den totala miljöpåverkan som verksamheten medför och aktivt arbeta med att förbättra sin miljöpåverkan, samt förebygga föroreningar. Detta innebär dels miljöpåverkan som uppstår i samband med utförande av uppdrag hos kund dels den miljöpåverkan som bolaget som helhet bidrar med. Nationella och regionala miljölagar och förordningar skall följas.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är viktigt för både personliga assistenter, kunder och tjänstemän. VH assistans åtar sig att eliminera faror och risker genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete med ständiga förbättringar, det är viktigt för att assistenterna ska kunna känna sig trygga och säkra i sitt arbete och innebär möjligheter till utveckling. En god arbetsmiljö skall bidra till säkra arbetsplatser, en säker assistans, god hälsa och välbefinnande. VH assistans skall se till att gällande lagkrav och andra krav för arbetsmiljö följs.

Arbeta som personlig assistent

Är du ute efter ett jobb där du får utnyttja alla dina förmågor? Personliga assistenter ger stöd i vardagen åt barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. En personlig assistents uppgift är att underlätta livet för kunden. Det kan gälla mat, hygien och att sköta hemmet, men det handlar ofta också om att exempelvis hjälpa kunden att vara förälder och att sköta sitt arbete. Assistenten hjälper kunden så att den kan ägna sig åt sina fritidsintressen, vara med i olika föreningsaktiviteter eller studera. Som personlig assistent får du alltid använda dig av din flexibilitet och lyhördhet.

Välkommen till vår rekryteringssida där vi ser fram emot din ansökan!

Dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft i Sverige och resten av EU. För att du som kund eller assistent skall känna dig trygg med hur vi på VH assistans behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Läs mer.