VH assistans julklapp 2016

VH assistans julklapp 2016 gick ut på att assistenter och kunder fick välja en organisation de ville skänka pengar till.

De organisationer och projekt vi valt att stödja är Vera och Hermans Vänner, Ersta Diakoni och Hjärt- Lungfonden. Ovan ser ni hur fördelningen av julklappen kommer ske till varje organisation.

 

Tack till alla som gjorde ert val!

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …