VH assistans är ISO-certifierade

Under sommaren 2019 genomförade Svensk Certifiering sin årliga revision av VH assistans och vårat ISO-arbete kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi kan stolt meddela att vi även i år nått de höga krav och mål som respektive ISO-standard sätter.

Speciellt för i är att VH assistans tidigare certifikat för arbetsmiljö OHSAS 18001 har uppdaterats och ersätts med den nya standardaren ISO 45001, som vi tack vare våra drivna assistenter, arbetsledare och tjänstemän kunnat leva upp till och därmed numera är certifierade inom tillsammans med ISO 9001 och ISO 14001.

VH assistans fortsätter utveckla och arbeta enligt det ledningssytem vi tagit fram utifrån standardens krav för att leverera en trygg, säker och givande personlig assistans för våra kunder och medarbetare.

Under hösten kommer våra dokument och annat material uppdateras med information om den nya standarden.

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …