VH assistans erbjuder friskvårdsbidrag till sina anställda

 

VH assistans verksamhet handlar om människor - våra kunder, personliga assistenter och tjänstemän. Vi är måna om både våra anställda och kunders hälsa och anser att friskvård är en viktig del i människors välmående. VH assistans ordnar flera olika aktiviteter som går i hälsans tecken och för våra kunder ordnar vi bland annat skidresor och kollon. Till våra samtliga medarbetare erbjuder vi ett skattefritt friskvårdsbidrag. Detta bidrag uppgår till 200 kr/månad och redovisas månadsvis.

När du köper ett träningskort så måste du skicka in kvitto i original till ekonomiavdelningen i Stockholm, där det framgår vilken tidsperiod som avses. Har du autogiro så skickar du in en kopia på avtalet samt kostnadsspecifikationen på aktuell månad. Månadsbeloppet kan inte sparas till nästkommande månad. För att träningskort ska vara en giltig friskvårdsutgift, måste träning förekomma regelbundet, det vill säga minst en gång i veckan i genomsnitt under en sexmånadersperiod.

Erbjudandet om friskvård riktar sig till företagets hela personal. Detta gäller gymnastik, styrketräning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, eller squash. Träning med personlig tränare anses inte som enklare slag av motion.

Till det skattefria området räknas också vanliga lagidrotter så som volleyboll, fotboll, handboll och bandy. Andra former för utövning av motion och annan friskvård är spinning, tai chi, qigong och olika former av yoga. Som friskvård räknas också kostrådgivning, information om stresshantering och så kallad kontorsmassage. Förutom vanlig kroppsmassage kan nämnas rosenterapi, akupressur, kinesiologi, zonterapi, ljusterapi, homeopati och floating rest. Som friskvård kan också erbjudas profylaxkurser för blivande föräldrar. Kurser för rökavvänjning kan erbjudas personalen som skattefri friskvård. 

Även kurser med inslag av individuell kost- och motionsrådgivning kan vara skattefri om erbjudandet riktar sig till hela personalen.

 

Så tveka inte, satsa på din hälsa och ditt välmående i höst!

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …