Vad hände med barnperspektivet inom personlig assistans?

 

Varje vecka läser vi om personer med funktionshinder som förlorat sin assistans. Vad hände exempelvis med barnperspektivet inom personlig assistans? Barnperspektivet är tydligt i FN-konventionen och gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Där står att alla nödvändiga åtgärder ska genomföras för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt ut ska kunna få sina mänskliga rättigheter på lika villkor som andra barn.

Nedmontering av LSS

I helgen kunde vi läsa en artikel i Aftonbladet av Jonas Lundmark som är pappa till 4-åriga Selma. Han tycker att regeringen smutskastar assistansföretagen och assistansberättigade för att kunna montera ner LSS. Selma 4 år som inte kan äta eller gå och är beroende av assistans. Försäkringskassans bedömning är att den ska dras ner från 66 timmar till 5 timmar. Selma är inte ensam om att drabbas, det är många personer i olika åldrar som inte längre kan vara en del av samhällslivet som tidigare.

En promille - ett omfattande assistensfusk?

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér är oförmögen att medverka i media och prata om LSS utan att i samma andetag nämna ”de skenande kostnaderna” och ”assistansfusket” - som enligt henne är 9–15 procent av all utbetald ersättning. VH assistans har tagit del av statistik från Försäkringskassan gällande antal dömda för assistansfusk. 2014 finns det 18 stycken fällande domar mot individer eller anordnare, och två stycken 2015. Försäkringskassan pekar alltså på en promille för att bevisa ett omfattande assistansfusk. VH assistans anser att fokus istället borde läggas på värdegrunden inom personlig assistans, som det var tänkt när lagstiftningen kom.

Förtroendekris gentemot Försäkringskassan

Försäkringskassans agerande har skapat brist på förtroende för dess organisation. VH assistans anser att Försäkringskassan måste förstå sitt uppdrag, ta ett ansvar och utbilda sina handläggare i värdegrundsfrågor och bemötande. Försäkringskassan behöver även se över en rad viktiga områden som berör handläggningen av personlig assistans. VH assistans menar att Försäkringskassan borde i kontroll- och besparingssyfte framförallt effektivisera sin handläggning. Generaldirektören borde dessutom arbeta massivt för värdegrundsfrågan och för att återställa förtroendet för myndigheten hos de assistansberättigade.

Det råder utan tvekan kris, förtroendekris för myndigheten, men en mycket allvarligare livskris för de enskilda.

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …