"Tal om fusk skymmer de verkliga problemen"

 

"Många personer som är beroende av personlig assistans och deras anhöriga, är oerhört trötta på den så kallade fuskdebatten som pågår gällande assistansbranschen. Förtroendet för Försäkringskassan urholkas, skriver två debattörer".

Den 14/9 publicerade SvD en artikel på Brännpunkt, Svenska Dagbladets debatt- och opinionssida, skriven av Veronica Hedenmark, grundare och Agnetha Wiklund-Helén, VD på VH assistans. I artikeln skriver debattörerna bland annat att Försäkringskassans företrädare Ann-Mari Begler fortsätter tala om ett missbruk av assistansersättningen på ett sätt som skymmer de personer som behöver personlig assistans. De anser att hon skjuter ifrån sig ansvaret och att det finns en stor okunskap hos myndighetens företrädare.

Vidare skriver debattörena om att statistiken talar ett annat språk än det som Ann-Mari Bergler talar om. Den statistik som Försäkringskassan lämnat ut om antal dömda för assistansfusk, visar att 2014 fanns det 18 stycken fällande domar mot individer eller anordnare, och två stycken 2015. Försäkringskassan pekar alltså på en promille för att bevisa ett omfattande assistansfusk. 

Agnetha och Veronica menar även att generaldirektören för Försäkringskassan borde effektivisera handläggningen, lägga ner penna- och pappersmetoden och digitalisera räkningen för assistansersättning med ett fungerande IT-system. Generaldirektören borde även arbeta massivt med värdegrundsfrågan för att återställa förtroendet för myndigheten hos de assistansberättigade. 

Läs hela artikeln på SvD här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs debatt artikeln i sin helhet här: 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …