Svaret uteblev Lena Hallengren – Finns det en framtid för LSS?

Idag, måndag den 30 april, kom beskedet fån minister Hallengren att direktiven till utredningen av LSS kommer förändras. Direktiven om att hitta besparingar inom LSS tas bort, men vad innebär den lagändring som utredningens arbete kommer resultera i?

Om det inte är besparingar som kommer presenteras, är det då en utökning av lagrummet för ytterligare diagnoser såsom synskadade, epileptiker och diabetiker?

I regeringens direktiv till utredningen som läckt skall kommunerna kunna stå som huvudmän för all personlig assistans. Är det fortfarande regeringens önskan?
Vi vet av erfarenhet att kompetensen skiljer sig stort redan idag hos de kommunala LSS-handläggarna med stor rättsosäkerhet som följd.

Kommer man att bevilja assistans för barn under 12 år?
Redan nu ser vi en reell utveckling i Sverige där barn flyttas till institutioner på grund av bedömningen att andning inte är ett grundläggande behov och på grund av detta inte beviljas personlig assistans i hemmet. Barn sätts i denna miljö då föräldrar inte kan vara vakna dygnet runt och bevaka sitt barns andning.

Kommer nuvarande regering att förbjuda anhöriga att arbeta som personliga assistenter?
Frågan om anhörigas förmåga att arbeta som personliga assistenter är fortfarande ifrågasatt. Men varför skall man stänga ute den grupp som ändå får göra det största jobbet? Samhällsekonomiskt är det en ren vinst i att låta dem med störst kunskap, insikt och förtroende utföra arbetet.


Ett exempel på hur regeringens retorik slagit hårt är de 1380 personer som mist sin personliga assistans de senaste två åren, ett exempel är Alexandra som fick indragen personlig assistans, och maken fick hjälpa henne till jobbet varje dag, åka till sitt eget arbete men återvända igen när hon behövde gå på toaletten, och så fortsatte det fram tills han gick in i väggen och ingen av dem längre kunde arbeta och fick säga upp sina anställningar då hjälpbehovet för Alexandra är bestående.

Av det som är sagt idag kan vi inte utläsa att något kommer bli bättre för personerna med funktionshinder. Vi önskar att de resurser som läggs på denna utredning av LSS hittar att svaret är att möjliggöra fler till arbete, ge ett större stöd för att förebygga psykisk ohälsa, att andning blir ett grundläggande behov och att stödinsatser som personlig assistans blir långvariga så man kan planera sitt liv fullt ut. Alla skall ges möjligheten att arbeta, flytta var man vill i Sverige, och att barn skall kunna gå i skolan och fortsätta kunna bo kvar hemma.

Vi vill ha ett konkret svar från minister Lena Hallengren och regeringen hur LSS skall fungera i praktiken, i god tid innan valet. Väljarna måste få svar och innan dess kommer frågorna och debatten om LSS framtid fortsätta.


Veronica Hedenmark
ägare och grundare VH assistans

Agnetha Wiklund-Helén
VD VH assistansgruppen

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …