Starka reaktioner mot Ann-Marie Beglers uttalande

 

Försäkringskassans företrädare Ann-Mari Begler och Adriana Leander skriver på DN Debatt 5/9 att ”Bolag och brukare har fel om kris i assistansen”. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Många är upprörda och menar att Begler sprider desinformation kring den viktiga frihetsreformen.

Beglers uttalande visar på att det finns stor okunskap hos myndighetens företrädare. De har en arrogant ton mot assistansberättigade och alla seriösa aktörer som finns inom branschen. Vi är många som tycker det är häpnadsväckande att företrädare från en av de viktigaste myndigheterna i Sverige uttrycker sig på detta sätt.

Försäkringskassans företrädare påtalar problemen med att assistansbolagen har jurister som trissar upp antalet timmar. Det finns dock en anledning att denna yrkesgrupp vuxit fram och det är för att det har blivit svårare för den enskilde att få de timmar som denne har rätt till.

Funktionshindrade tillhör många gånger samhällets allra svagaste och kan inte alltid kan föra sin egen talan och har inte heller alltid kunskap om de lagliga rättigheterna. Det bör understrykas att det inte är den enskilda juristen eller företaget som beslutar om antalet timmar, det gör Försäkringskassan. Artikeln i DN Debatt medverkar till att myndighetens egna jurister framstår som inkompetenta.

VH assistans menar att personlig assistans inte bara är kostnader utan även innebär en investering med många värden och vinster. Det är en vinst för samhället att medborgarna mår bra och kan leva ett bra liv. Vi ser det dagligen i vår verksamhet. Om utredarna insåg att det borde läggas in andra värden än kostnader, skulle utredningen kunna leda fram till att personlig assistans är ett långsiktigt hållbart sätt att hantera resurser på och ger människor möjlighet att leva ett bättre liv.

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …