Skärp diskrimineringslagen ytterligare!

 

Diskrimineringslagen infördes 1 januari 2015. Lagen omfattar en rad samhällsområden gällande bristande tillgänglighet för funktionshindrade. Det finns tyvärr vissa undantag i lagen som medför stora problem för funktionshindrade. Ett sådant undantag är att butiker och restauranger med färre än 10 anställda inte omfattas av lagen. Med andra ord betyder det att ca 90 procent av alla restauranger och butiker undantas helt från lagen. Dessa verksamheter kan inte anmälas för diskriminering gällande bristande tillgänglighet.

Diskrimineringslagen är tandlös

VH assistans välkomnar därför en skärpning av lagen som Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke föreslagit. Lagen har tidigare kritiserats för att vara tandlös men blir nu betydligt tuffare när undantaget för småföretagare tas bort. Demokratiministern hoppas att ändringarna ska kunna träda i kraft den 1 juli nästa år.

Det skulle vara en stor framgång om undantaget togs bort och att regeringen stärker skyddet mot diskriminering gällande bristande tillgänglighet. Men det finns fortfarande många undantag kvar att göra för att lagen ska vara effektiv.

Personer med funktionshinder stöter dagligen på hinder av olika slag, i skolan, på arbetet och på fritiden. Allmänna platser som vägar, parker och torg är avsedda för ett gemensamt behov. Självklart ska dessa platser vara tillgängliga och användbara för alla och inte bara för vissa grupper av allmänheten. 

Sverige måste leva upp till FN:konventionen om mänskliga rättigheter

Ska Sverige leva upp till FN konventionen om mänskliga rättigheter krävs en kraftsamling från regeringen i frågan. Personer med funktionshinder måste också få möjlighet att göra spontana inköp eller ta en spontan middag. Dessutom borde det vara självklart att en allmän plats ska vara tillgänglig och användbar för alla och inte bara för vissa grupper av allmänheten.

Veronica Hedenmark grundare av VH assistans säger: "Det här ämnet har man diskuterat i ungefär 30 år, fortfarande har Sverige inte en heltäckande lagstiftning när det gäller tillgänglighet. Det borde vara en självklarhet att alla människor har en möjlighet att vara delaktiga att ta sig fram i samhälle på samma villkor".

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …