Replik till Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Bergler

Försäkringskassans medarbetare har lämnat ut namn på assistansberättigade personer som har sin assistans hos 42 olika företag och kommuner Mer än 1100 otillåtna sökningar i sina system har man hitintills noterat.

Det är alltid personalen som är den kritiska faktorn i ett säkerhetsarbete, det torde även Försäkringskassan känna till. Kassan har haft uppdraget sedan den 1 januari 1994, dvs. i 22 år, och borde under den tiden hunnit säkerställa säkerheten i sina system.

Generaldirektör Anne-Marie Begler uppger i en intervju i P1 Morgon, att kassan har 13.500 anställda som behöver tillgång till systemen för att sköta sitt jobb, och att kontrollen därför är svår.

Rimligtvis är det inte 13.500 handläggare som arbetar med funktionshinderfrågor, man har en mängd olika uppdrag när det gäller utbetalningar och självklart handlägger inte alla anställda samtliga områden.

Generaldirektörens uttalande visar på dåligt omdöme, finns det någon svensk myndighet som kan försvara bristande rutiner, säkerhetsbrister i it-systemen samt en bristande uppföljning och kontroll med argumentet att man har ett stort antal medarbetare?

Det verkar som om landets kommuner klarar detta betydligt bättre än Försäkringskassan, så kanske den statliga myndigheten ska ta hjälp av kommunerna för att lära sig hantera sekretess och bygga upp system som kan spärra och förhindra liknande brott.

Försäkringskassan har sedan 2008 haft olika interna arbetsgrupper för att minska fusk och bedrägeri, men det är helt uppenbart att man missat att kartlägga sina egna säkerhetsbrister. Det brott som uppdagats är redan nu det största sekretessbrottet som skett inom svensk socialförsäkring, området funktionshinder.

Generaldirektören hänvisar även till IVO, inspektionen för vård och omsorg, som enligt henne borde ta ett större ansvar för sitt uppdrag, men det är självklart inte IVO som ska säkerställa säkerheten hos Försäkringskassan, det är myndigheten själv. De sekretessbrott som är begångna har skett inom myndigheten, inte utanför.

Vi vill vara tydliga: Detta handlar inte om branschen, detta handlar om Försäkringskassan, en statlig myndighet och dess personal, som personer med funktionshinder är helt utelämnade till.

Den enskilde måste känna förtroende för Försäkringskassan ty den har inget val, då något beslut aldrig kommer att ges ifall integritetskänsliga intyg och handlingar inte lämnas in till myndigheten. Det finns ingen annan insats som kräver så omfattande underlag som måste skyddas av sekretess. Det handlar om uppemot 5 till 10 intyg per individ och ansökan, samt vartannat år vid omprövning.

Vi ser fram emot att Försäkringskassan kommer tillrätta med såväl den bristande kostnads- som säkerhetskontrollen inom myndigheten, och som i slutänden drabbar enskilda personer med funktionshinder.

Veronica Hedenmark, styrelseordförande VH assistans
Agnetha Wiklund-Helén, VD VH assistans

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …