Paraidrottare har svårt att hitta idrottsklubbar

 

Det kan vara svårt för dem som har ett funktionshinder att ägna sig åt idrott. Flera av de stora friidrottsklubbarna i länet är tveksamma till att ta emot idrottarna. Det visar en rundringning som P4 Stockholm har gjort.

Vissa klubbar säger nej, andra är tveksamma och säger att det är oklart hur klubben agerar. Det är alltså verkligen ingen självklarhet att idrottsintresserade med funktionhinder får tillträde till idrottsklubbarna.

Svenska Friidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Olsson säger att Friidrottsförbundet och Parasportförbundet tillsammans måste lyfta frågan och han menar att det handlar om respekt. Respekt mot den aktiva med ett funktionshinder och respekt mot föreningen så att det blir bra för alla.

Huddinge AIS går mot strömmen

Det finns en klubb som går mot strömmen - Huddinge AIS. Där drivs verksamheten för idrottare med funktionshinder integrerat i den ordinarie verksamheten. Sportchefen Michael Wirstedt tror att det handlar om rädsla och osäkerhet när klubbar säger nej till idrottare med funktionshinder. Michael menar att han tror att klubbarna inte vet hur det ska hantera det hela. Det är även stor skillnad mellan olika nivåer inom parasporten. Michael Wirstedt säger att de inte har upplevt några problem. Det behövs kanske lite mer resurser i form av mer instruktioner, men för övrigt har det fungerat väl.

En självklarhet att få delta i idrottsrörelsen 

VH assistans tycker att det är mycket positivt att det finns idrottsklubbar som tar emot funktionshindrade. Men det är för få klubbar som tar emot och vi hoppas att det snarast ska bli lättare för funktionshindrade att kunna delta i idrott och ingå idrottsgemenskapen, på samma villkor som alla andra. VH assistans värdegrund är att alla människor är lika mycket värda. Därför borde det vara en självklarhet att alla, oavsett funktionshinder eller inte, får chansen att delta idrottsrörelsen. I morgon den 7:e september börjar Paralympics och det hoppas VH assistans blir en inspirationskälla både för idrottsklubbar och för funktionshindrade.

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …