Nu är det dags att Löfven står till svars för LSS-nedskärningarna

 

Det är många personer med funktionshinder som den senaste tiden fått besked om att de kommer få minskat antal assistanstimmar eller att de helt kommer att bli av med sitt stöd. VH assistans har dessutom kunnat läsa om flera tragiska fall. Den 1 oktober dog en 57-årig kvinna med funktionshinder på en offentlig toalett. Detta skedde bara några dagar efter att Försäkringskassan beslutat om indragen assistans för kvinnan. Vi har också läst om Selma en 4-årig flicka, som inte kan gå eller äta själv och som nyligen fick besked om indragna assistanstimmar.

VH assistans hör dagligen representanter från regeringen, med Åsa Regnér i spetsen, som uttalar sig om och om igen att direktiven till Försäkringskassan inte på något sätt skall drabba de människor som har behov att stöd. Senast igår uttalade sig Stefan Löfven i Riksdagens partiledardebatt så här: 

”Regeringen har inte fattat några som helst beslut om neddragningar och ändrade regler. Regeringen ser över kostnadsutvecklingen, LSS. Det beror på att antal timmar ökar rejält och vi ska se till att alla som behöver hjälp får den hjälp de behöver”.

Liberalernas Jan Björklund reagerade kraftigt på det stadsministern sa och läste högt ur regeringens direktiv till Försäkringskassan, där det står ordagrant: ”Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antal timmar inom assistansersättningen”.

Dessa direktiv går inte att tolka på annat sätt än att det är en klar uppmaning från regeringen till Försäkringskassan att bli stramare i sina bedömningar. Hur är det möjligt att regeringen och Stefan Lövfen kan påstå något annat? Att regeringens direktiv fått katastrofala konsekvenser, det har vi redan sett. Något måste därför nu omedelbart göras. Regeringen måste ta alla varningssignaler på allvar och ta sitt ansvar genom att ändra på direktiven till Försäkringskassan gällande LSS. Det är regeringens och Stefan Löfvens skyldighet att se till att människor som behöver hjälp – får sin hjälp. Hur många fler personliga tragedier ska vi behöva läsa om innan något konkret görs?

Se hela partiledardebatten i riksdagen den 12 oktober här

 

VH assistans stöder Assistansuppropet och deras arbete för att stoppa inskränkningarna inom personlig assistans. Läs mer om Assistansuppropet här

 

 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …