”Kraftig ökning av unga som förtidspensioneras”

 

I artikeln ”Kraftig ökning av unga som förtidspensioneras” publicerad den 10 augusti 2016 på svt.se framhålls att unga som får aktivitetsersättning, det som tidigare hette förtidspensionering, har ökat med 51 procent de senaste tio åren. För resten av befolkningen är det tvärtom, där minskar förtidspensioneringarna. En anledning till detta är att arbetsmarknaden har blivit hårdare för personer som har en funktionsnedsättning.

Det är så många som 37 000 personer under 29 år som inte anses kunna arbeta. Siffrorna har SVT Nyheter fått från Försäkringskassan. Situationen tros bero på att det under de senare decennierna har blivit svårare att komma in på arbetsmarknaden för unga med funktionshinder. Kraven är höga och ökar hela tiden.

Veronica Hedenmark grundare till VH assistans tycker att detta är anmärkningsvärt och uttalar sig på följande vis:

”Det är oerhört allvarligt och tragiskt att så många unga personer med funktionshinder står utanför arbetsmarknaden och att den siffran har ökat. Står man utanför arbetsmarknaden och inte har ett arbete då står man också utanför stora delar av samhället. Ett arbete har så stor betydelse i flera dimensioner. Dels att ha en egen inkomst, att kunna försörja sig, delta i sociala sammanhang och att känna sig behövd. Att känna att man har rutiner och att man tillför en meningsfullhet i livet. Det är också mycket viktigt för den psykiska hälsan. Det här visar bara tecken på att attityderna och bemötandet i arbetslivet har blivit ännu hårdare.

Det handlar också om unga människors framtidstro. Hamnar man utanför samhället och inte har ett arbete så är det lätt att tappa framtidstron. Därför tycker jag att alla arbetsgivare skulle kunna göra mer för att öppna dörrarna till flera personer med funktionshinder så att de får komma in på arbetsmarknaden. Många personer med funktionshinder vill verkligen arbeta men får aldrig chansen”.

Veronica Hedenmark

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …