Intervju - "Det outsagda - mellan barn och föräldrar"

 

Idag fick VH assistans träffa Ann-Marie Stenhammar som är projektledare för "Det Outsagda - mellan barn och föräldrar". Projektet handlar om de tankar och känslor som inte blir sagda mellan föräldrar och barn, men som kanske borde sägas - de tankar som vi inte alltid kan sätta ord på. De som ibland blir outsagda. Projektet ska skapa och sprida en perspektivbank med filmer, bilder, texter och ljudfiler där barn med funktionsnedsättning, syskon och föräldrar berättar på temat: "Vad är det vi inte säger till våra barn? Till våra föräldrar? Varför? Och hur kan man prata om det som är svårt? 

Ann-Marie Stenhammar har arbetat med barn och familjefrågor i närmare 40 år. Sedan mitten av 80-talet har hon arbetat med frågor som handlar om funktionshinder på olika sätt. Både politiskt och på annat sätt. Hennes huvudfokus är hur samhällets stöd fungerar i relation till barn och vuxna med funktionshinder.

- Att jag började arbeta med frågor gällande funktionshinder, beror på att jag själv fick ett barn med flera funktionsnedsättningar för 35 år sedan, säger Ann-Marie.

 

Kan du berätta hur idéen föddes till att starta projektet ”Det outsagda mellan barn och föräldrar”?

På senare tid har jag arbetat med barns inflytande i samband med stödinsatser från samhället. Det har då framkommit att barn och föräldrar kan ha svårt att prata med varandra. Bland annat har det handlat om att barnen exempelvis vet att mamma och pappa är trötta och då säger de kanske inte att de har ont, för då bli mamma och pappa oroliga. Det gjorde att den här idéen föddes att starta projektet. Detta tillsammans med mina egna tankar från när mina barn var små.

 

Vad är syftet och målet med projektet?

Syftet är att vi ska få kläm på vad som är viktigt att prata om för att man inte ska må dåligt. Vi har intervjuat 160 personer som innefattar barn från 4 år och ungdomar, syskon, föräldrar och mor och farföräldrar. Vi har pratat om ”Vad är det man inte säger till varandra” och ”varför pratar man inte om det”. Allt det materialet kommer vi använda oss av till webbplatsen. Vi kommer bland annat producera 18 korta tecknade filmer med de viktigaste ämnen vi hittat i intervjuerna. Det kommer även finnas ett spel för de yngsta barnen som handlar om känslor. Det går redan nu att se tre stycken tecknade filmer och de ligger på det outsagda.se eller på Youtube och då har vi kallat dem Opratat. Det är ett ord som vi kommer använda och kanske kommer den kommande webbplatsen heta så.

 

Ni har ett stort insamlat material. Vad är det ni har fått höra och vad har det resulterat i?

- Vi har gått igenom materialet och det blir väldigt tydligt att det mesta kretsar kring hur man pratar om funktionsnedsättningar eller hur man INTE pratar om det. Föräldrarna säger: ”Det här är svårt, jag vill inte berätta för barnet allt, det kanske gör att han inte tänker så bra om sin framtid, eller att barnet blir ledsen eller att de inte förstår. Medan barnen tycker att föräldrarna istället ska vara ärliga och säga som det är, för det kommer i alla fall fram. Exempelvis när en förälder säger ”Det är inget farligt” och de säger det fyra gånger då fattar barnen att det visst är något som inte är bra.

- Det här knepigt och det är mycket känslor inblandade. Det vi får fram från alla berättelser och intervjuer kommer vi att presentera på olika sätt på webbplatsen. Ann-Marie beskriver webbplatsen som ett hus med flera våningar i. Översta våningen är de 18 filmerna som handlar om ex orättvisa, eller att inte säga som det är. Efter det kommer det ligga personliga berättelser som tar upp hur man skulle kunna göra sedan kommer vi ha barnbilderböcker som tangerar detta med det outsagda/det opratade och sedan ska det finnas ett spel för de yngsta barnen som handlar om känslor. Det ska även finnas vägledning för hur föräldrar och personal kan använda den här sajten. Tanken och målet med projektet är att man ska botanisera på webbplatsen och hämta information. Det i sin tur kanske gör att man vågar prata mer med varandra om svåra saker. Om det sker har vi lyckats och vi har nått målet med projektet, som är att förebygga ohälsa. Om man inte pratar om svåra saker, går och tänker själv och försöker lista ut saker och ting och gissar vad andra tänker och känner då är det ofta mycket värre än hur verkligheten ser ut.

  

Hur kan vi på VH assistans använda materialet som kommer ligga ute på "Det Outsagdas" webbplats?

- Materialet kan med fördel användas för personer som arbetar som personlig assistent. Assistenten får möjlighet att fundera på att det finns saker som barnet kan säga till dig som exempelvis ”jag har ont men säg inget till pappa då blir han så orolig”. Det är ingen lätt situation att hamna i. Då man vet att det skulle behöva komma fram till pappan. Assistenten kan använda hemsidan och de filmer som kommer ligga där för att få lite mer kött på benen. Det är fler barn som pratar på det här sättet, det är många som säger att de låter bli att säga saker för att man vill skydda varandra och det kan kännas igen och då kan assistenten få hjälp i samtalet med barnet och föräldrarna.

 

Vad jobbar ni med just nu i projektet?

- Just nu ska vi starta en berättarverkstad. Vi har tre barn och ungdomsgrupper som är experter och jobbar med oss hela tiden. De kommer att träffas en dag tillsammans med ett berättarproffs för att ta tag i de här historierna som filmerna illustrerar. ”Hur tänker jag när exempelvis mamma och pappa inte pratade om min funktionsnedsättning och jag visste att det var något jag hade men jag visste inte vad det var”. Då tänker vi att vi ska ha en personlig berättelse på webbplatsen ”så här gjorde jag då” ”så här tänkte jag då”. Så att den som tittar och lyssnar kan få lite olika idéer och strategier att utgå från.

- Svante som är en av experterna i barn och ungdomsgruppen berättar så här: ”Jag jobbar med att hjälpa till med att man pratar mer med varandra i familjen, och även om sådant som man kan tycka är lite jobbigt, det är det mitt jobb går ut på”. Svante beskriver mycket väl vad det här projektet går ut på, avslutar Ann-Mari Stenhammar.

 

Tack för en intressant intervju! Vi ser fram emot lanseringen i juni 2017

 

”Det Outsagda - mellan barn och föräldrar” är ett treårigt projekt som startades 2014 och det finansieras med medel från Arvsfonden.Projektet beräknas vara klart i november 2017. Det kommer finnas publikt i form av en webbplats, från och med juni 2017 och sedan kommer det att fyllas på med nytt material efterhand.

Följ projektet via detoutsagda.se (blogg)

handikapförbunden.se/detoutsagda

arvsfonden.se/projekt (sök på Det outsagda)

 

 

 

 

Intervju och text: Lise Henningsson/Kommunikatör

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …