Interpellationsdebatt – Besparingar i assistansersättningen

 

Den 1 september 2016 var det Interpellationsdebatt i Riksdagen gällande besparingar i assistansersättningen. Debatten skedde mellan Åsa Regnér (S) och Bengt Eliasson (L).

Frågan var vad regeringen vill göra för att vända dagens negativa trend i assistansersättningen. Bengt Eliasson, Liberalerna, hade i en interpellation till statsminister Stefan Löfven ställt frågan:

”Vilka initiativ är statsministern beredd att ta nu för att vända den negativa trend som beskrivs ovan när det gäller assistansersättningen?

I interpellationsdebatten svarar ansvarige minister Åsa Regnér bland annat att anordnarna fortfarande gör stora vinster, att det ser ut att vara en lönsam bransch som det finns skäl att se över. Hon sade även att "regeringens strävan att bryta utvecklingen av antalet beviljade assistanstimmar har sin grund i att antalet har ökat sedan 1994".

Bengt Eliasson uttrycker sig så här: "Vi är kritiska till att det ett för ensidigt fokus på ekonomi och kostnader och att ni faktiskt beslutar nedskärningar och regelskärpningar, framförallt innan analysen är gjord. Varför drar ni ner på LSS? Varför sparar ni på samhällets mest utsatta? LSS-utredningens fokus är ensidigt. Ordet kostnader nämns 41 gånger i direktivet, valfrihet inte någon gång, och det enda resonemanget om goda levnadsvillkor handlar om hur man ska kunna snäva in och begränsa vad det innebär".

Personer med personlig assistans och deras anhöriga är i dag mycket oroliga. VH assistans upplever att frihetsreformen från 1994 är akut hotad. Många personer har redan drabbats hårt av besparingar och en stor del av ansvaret läggs på föräldrar och anhöriga. VH assistans vill att personer med funktionshinder ska få möjlighet att leva, inte bara överleva.

 

Se på hela Interpellationsdebatten här:

 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …