Hit går vinsten

SVT påstår i sin rapportering att ägarna tagit ut 45 miljoner i utdelning under de senaste tre åren. Det stämmer inte. Påpekas bör att vinst och utdelning är två helt olika saker. Ett företag behöver gå med vinst för att ha en ekonomisk stabilitet och kunna fortsätta driva sin verksamhet över tid. Vinsten för åren 2008-2019 har i genomsnitt legat på 4,36 procent.

VH assistans verksamhet har under samma period bidragit med drygt 756 miljoner i skatt och avgifter till staten, fördelat på 368 milj i arbetsgivareavgift, 347,5 milj i skatt och 40,6 milj i inkomstskatt och särskild löneskatt.

Vi har drivit företaget ansvarsfullt under 24 år och återinvesterat stora delar av vinsten i företagets verksamhet med fokus på aktiviteter och utbildningar. Det här är sådant vi gjort utöver uppdraget, dvs sådant som inte ingår i assistansersättningen utan som vi gjort som assistansbolag.

Hit har pengarna gått:

VH assistans har anordnat kollon och ungdomsläger minst varje år, ibland fem gånger per år, för barn och unga vuxna. Vi har ordnat lovaktiviteter, vi har köpt in material till aktiviteterna, vi har hyrt in oss på tillgängliga lokaler, vi har hållit olika kurser i allt från tårtdekor till funktionell träning. VH assistans värdegrund handlar om inkludering, därför har vi gjort dessa aktiviteter. De har en mycket djupare mening än några slags jippon. När skolan är stängd och det är lov blir många barn och unga med funktionshinder ensamma och kan bli isolerade i hemmet, vi vill göra allt för att de ska få en kompis, kunna dela en hemlis och känna sig som en i gänget.

VH assistans ordnar aktiviteter och event på löpande basis varje år, på vissa orter så ofta som varje vecka.

VH assistans har ordnat rehab- och skidresor i Sverige för personer med funktionshinder.

VH assistans har utbildat tjänstemännen i lagstiftningen LSS vid högskolan i Halmstad för en halv miljon. Vi har satsat ännu mer på kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

VH assistans assistenter har fått specialistutbildningar inom alternativ kommunikation, AKK, simkunskap för vuxna, kommunikation, svenskundervisning, träning, taktil beröring samt handledning inom grupper.

VH assistans har investerat i bilar med ramp för att kunna hjälpa våra kunder när det är problem med färdtjänsten.

VH assistans har investerat i digitala system.

VH assistans har stått för domstolskostnader för enskilda personer som inte får någon rättshjälp av staten i processer mot Försäkringskassan.

Under Covid-19 pandemin har vi tagit av vinstpengar för att kunna utföra tester av vår personal, både antikroppstester och antigentester, vi var först ut i hela branschen med testning.

 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …