Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten införde tidigare i veckan åtgärder för att försöka fördröja spridningen av omikron. Åtgärderna liknar de som gällt tidigare vid perioder av ökad smittspridning, och gäller både ovaccinerade och vaccinerade personer:

Hålla avstånd och undvika trängsel, undvika kollektivtrafik om möjligt, och att använda munskydd om trängsel inte kan undvikas, jobba hemifrån om du kan välj digitala möten framför fysiska när det är möjligt. Rekommendationerna gäller till och med den 31 januari 2022. Om smittspridningen ökar ytterligare kan fler åtgärder bli aktuella.

Vaccinationsbevis vid större arrangemang, från första december kan du behöva visa upp ett så kallat vaccinationsbevis (covidbevis) om du går på konsert, bio, teater eller andra evenemang inomhus för mer än 100 personer. Åtgärden utgör ett alternativ till andra smittskyddsåtgärder, och arrangören behöver till exempel inte begränsa antalet besökare.

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …