Förbundet Unga Rörelsehindrade vill att FN-konventionen ska bli en lag

”Tack vare assistansen har många möjlighet att gå i skolan. Tack vare assistansen har många chansen till att leva ett aktivt liv. Tack vare assistansen kan många rehab-träna och gå på regelbundna sjukhusbesök för att leva ett sunt liv. Tack vare assistansen har många möjlighet att jobba. Tack vare assistansen har många chansen till att resa. Tack vare assistansen kan många bilda familj. Tack vare assistansen kan många leva sitt liv på sina villkor.”

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det att funktionshindrade ska ha samma rättigheter som andra samt att det är av hög vikt att bevara funktionshindrades personliga integritet. Men eftersom att denna konvention inte är lag är det inget krav på att följa den. Svensk lag går före mänskliga rättigheter. Det vill säga att det är lagligt att diskriminera och utsätta funktionshindrade för intrång i deras liv.

Detta måste ändras på anser Förbundet Unga Rörelsehindrade som genom en riksdagsledamot kommer att lämna en motion till Sveriges riksdag den 18 augusti, i syfte om att FN-konventionen ska bli en lag.

Den 17 augusti är även en manifestation planerad att äga rum på Mynttorget i Stockholm, utanför Riksdagshuset. Där kan du som vill ta ställning, skriva under en namninsamling som Förbundet Unga Rörelsehindrade hoppas på att få lämna in fysiskt till Åsa Regnér eller en kollega till henne. Mer information finns på Unga Rörelsehindrades hemsida.

Läs mer på: http://ungarorelsehindrade.se/gor-fn-konventionen-till-lag/

VH assistans anser att detta är ett mycket bra initiativ och står bakom och stödjer både motionen och manifestationen!

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …