Flicka fick all personlig assistans indragen av kommunens konsult

På tisdag, den 1 mars, dras all personlig assistans in för en sexårig flicka med ett allvarligt medicinskt tillstånd. Beslutet fattades av en inhyrd konsult till kommunen, vilket strider mot lagen.
– Det är ytterst allvarligt, vad hände egentligen med att tänka på barnets bästa? Säger Veronica Hedenmark, grundare av VH assistans.

Det var i början av februari som konsulten, vid namn Beatrice Nordebrink fattade beslutet om att dra in den sexåriga flickans assistans. Flickan har sedan tidigare 28 beviljade beslut och har haft assistans dygnet runt i totalt fem år.
– Hur tänker egentligen kommunen när det gäller barnets bästa? Om man drar ner 168 timmar till noll, ska det bero på att behovet inte längre finns. Det har inte skett något medicinskt mirakel, sådana här beslut ska inte bero på att kommunen tar in en konsult, säger Veronica Hedenmark, grundare av VH assistans.

Inte anställd
Konsulten har haft i uppdrag av Strängnäs kommun att bland annat utreda personer som ansöker om personlig assistans. I ett mejl till juristfirman Assistansjuristerna angående flickans assistans, skriver konsulten att hon ska ”utreda och fatta beslut i ärendet”. Men eftersom kvinnan egentligen inte är anställd av själva kommunen, får hon inte fatta några beslut.

"Ignorerar läkarintyg"
Efter att det uppdagats att Beatrice Nordebrink är en inhyrd konsult och inte får fatta beslut i ärendet, har beslutet i stället skrivits under av en annan handläggare. Varken Beatrice Nordebrink eller den andra handläggaren har träffat flickan. 
– Det är ytterst allvarligt, hur ska man kunna fatta beslut utan att ha träffat personen i fråga? Det finns tre läkare som har beskrivit hur allvarligt flickans hälsotillstånd är, men kommunen ignorerar samtliga läkarintyg, säger Veronica Hedenmark.

Flera fakturor
Assistansjuristerna har fått ta del av dokument som styrker att kvinnan var inhyrd som konsult. Det handlar bland annat om fakturor på totalt 150 000 kronor och ett uppdragsavtal mellan kvinnan och kommunen. Men trots det har kvinnan har även haft en epostadress i kommunens domän och uppgetts som ”biståndshandläggare” i kommunens växel. 
– Jag tycker att det anmärkningsvärt att en kommun köper in konsulttjänster för hittills 150 000 kronor. Kommunens uppgift borde vara att följa lagstiftingen, alltså att hjälpa det enskilda barnet istället för att stjälpa en hel familj. Det är ju det konsekvenserna blir när man drar in assistansen i sin helhet, säger Veronica Hedenmark, grundade av VH assistans.

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …