Flera LSS-insatser för barn minskar

I Socialstyrelsens lägesrapport ”insatser och stöd för personer med funktionsnedsättning 2016” kan man konstatera att flera LSS-insatser för barn minskar.

Insatserna ledsagarservice, korttidstillsyn och korttidsvistelse har alla minskat sedan 2010. Men det är framförallt boende för unga och barn som har minskat. Under perioden 2010 till 2014 har insatsen minskat med 31 procent.

Om minskningarna beror på att färre barn söker insatserna eller om beslutsfattarna har varit mer restriktiva kan inte Socialstyrelsen fastslå i rapporten. Veronica Hedenmark, grundare av VH assistans tror att en stor anledning är att färre söker.
– Jag tror att det bland annat beror på att man får för lite information. Föräldrar till barn med funktionshinder vet inte om vilket hjälp som finns att få. Jag tror också att det handlar mycket om att man inte vågar söka. Det är ett hårdare klimat idag. Den nya politiken om att kapa kostnaderna för LSS smittar helt enkelt av sig, så många tror att det inte är någon idé att söka, säger Veronica Hedenmark.

Problem för framtiden
Veronica menar även att minskningen kan bidra till fler framtida problem. 
– De flesta får sina insatser alldeles för sent. Det finns familjer som kan gå i flera år utan att få den hjälp de behöver. Sen när man väl får stödet är risken att familjen faller ihop. Det är först då man har utrymmet för att reflektera hur man egentligen mår. Man kan ju inte sjukskriva sig från sitt barn som har ett funktionshinder, man kan aldrig komma ifrån den situationen, därför är det så viktigt att man hjälper föräldrar att söka insatsen och att de får den i tid. Med tidig träning för barnet kan funktionshindret minska i längden. Utan detta fråntar man barnen en möjlighet till utveckling, säger hon.

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …