Direktiven till den nya LSS-utredningen handlar enbart om att sänka kostnader

 

I artikeln “Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet” intervjuas Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, av Erik Tillander. Artikeln publicerades på Assistanskoll.se 2016-06-27.

I artikeln framhåller Camilla Sköld att direktiven till den nya LSS-utredningen enbart går ut på att sänka kostnaderna. Hon menar vidare att det finns ett stort behov av att modernisera LSS men att det inte tas i beaktande i utredningsdirektiven. Vidare anser hon att direktiven inte heller innefattar någon samhällsekonomisk helhetssyn.

Personlig assistans är en investering

Camilla Sköld belyser att personlig assistans kostar pengar men hon ställer sig frågan: Vad händer när man drar in på assistansen? Hon menar att personlig assistans inte bara är kostnader utan även innebär en investering “med många värden och vinster”. Hon anser också att det är en vinst att medborgarna mår bra och kan leva ett bra liv. Denna form av resonemang saknas helt i utredningsdirektiven, säger Camilla.

Fusket har kostat reformens legitimitet

Vidare uttrycker hon en förståelse för att det nu sker ett krafttag mot fusket i assistansbranschen. Hon menar att fusket kostat reformens legitimitet i allmänhetens ögon, men att utredningens direktiv nu snarare förstärker förlusten av legitimitet. Camilla menar att målet för utredningen istället borde vara att det inte ska gå att fuska längre. "Insatsen kostar si och så många miljarder men det är värt det. På så vis kanske det skulle gå att återskapa legitimitet för reformen".

Handläggarna blir tvungna att tumma på lagen

I artikeln framhåller Camilla Sköld att Regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan är anmärkningsvärt och är något som mer eller mindre tvingar handläggarna att tumma på lagen. Hon menar vidare att det inte går ihop att det både finns en lagstiftning som säger att behoven ska tillgodoses och att samhället är skyldig att ta fram de resurser som behövs. Samtidigt som regeringen signalerar att det överordnande målet är att hålla kostnaderna nere. Camilla ställer sig frågan: Påverkar regleringsbrevet handläggarna så att vissa assistansberättigade inte får vad de har rätt till?

Désirée Pethrus har stor makt – hoppas på att hon ser till helheten

Som det framgår av artikeln är Camilla Sköld mycket kritisk gällande direktiven till LSS-utredningen. Samtidigt menar hon att det är för tidigt att ge upp hoppet. Hon hoppas på att Désirée Pethrus kommer att se helheten och “lägga in ett samhällsekonomiskt perspektiv” i utredningen. Om det läggs in andra värden än kostnader, skulle utredningen kunna leda fram till att personlig assistans är ”ett långsiktigt hållbart sätt att hantera resurser på och ger människor möjlighet att leva ett bättre liv”, avslutar Camilla Sköld.

 

 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …