Chockerande beteende från Försäkringskassan

Måndag morgon den 20 april rullas Försäkringskassans samordnade aktion ut, den leds av tjänstemännen Andreas Larsson och Linus Nordenskär.

07.59 skickas ett mejl till vårt Stockholmskontor med beslut om utbetalningsstopp.

15 minuter senare börjar telefonerna gå varma med samtal från uppskrämda kunder som blivit kontaktade av Försäkringskassans handläggare som informerat dem om utbetalningsstoppet. Många av kunderna är också upprörda över att kassan förtalar VH assistans.

Vissa handläggare påstår att vi hämtar hem kunder från tredje världen och andra föreslår att de skall byta till namngivna konkurrenter. Några upplyser om att det är ett administrativt beslut och att kunden självklart kan fortsätta som kund hos oss, men långt ifrån alla. Försäkringskassans kundcenter går ut med felaktig information i sina svar till undrande kunder.

Hur kan myndighetsutövningen se ut så här i en demokrati år 2020?

 

Det viktigaste för en myndighet måste vara att fatta rättssäkra beslut. Försäkringskassan har en utredningsskyldighet, det betyder att de ska inhämta uppgifter från båda parter innan ett beslut fattas, och i ett demokratiskt land som Sverige tror vi att de flesta personer anser att beslut ska gå att överklaga och prövas i domstol.

Vi har jobbat tillsammans med Försäkringskassan sedan vi startade företaget 1997. Vi har gjort flera seminarier tillsammans, både i riksdagen och i Almedalen men något har hänt i Försäkringskassans ledning. Myndigheten har fått en helt annan verksamhetsledning, och många personer känner sig otrygga i kontakt med Försäkringskassan bland annat utifrån avslagsstatistiken. Vi välkomnar alla insatser mot fusk och bidragsbrott, men vi ifrågasätter starkt lagstödet för dessa arbetsmetoder.

Till exempel att Försäkringskassan begär bankkontoutdrag från enskilda och deras anhöriga, att Försäkringskassan orosanmäler föräldrar till barn med funktionshinder trots att de aldrig har träffat barnet och aldrig har gjort ett hembesök.

 

Myndigheten har genomfört uppföljningar av assistansersättningen så länge ersättningen funnits, men aldrig tidigare på detta sätt. Detta är uteslutande en ledningsfråga. 41 assistansbolag är drabbade så här långt.

Vi har under mer än tio års tid krävt att Försäkringskassan ska införa ett elektroniskt system för tidrapportering och öka rättssäkerheten samt förhindra omfattande felräkningar, men fortfarande efter 26 år så har myndigheten inte lyckats genomföra det.

 

Försäkringskassan beslut att stoppa utbetalningar till VH assistans är chockerande och kom helt oväntat då vi är ett ISO-certifierat företag sedan 2013 och som har bedrivit assistansverksamhet under 23 års tid. Vi är certifierade i internationella standarder för kvalitet, arbetsmiljö och miljö vilket innebär att vi i hela vår verksamhet, ute på alla enskilda arbetsställen, arbetar i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem och har årliga uppsatta kvalitets-, arbetsmiljö och miljömål. Vi jobbar också med ständiga förbättringar.

Att vara certifierad innebär att vi har externa revisorer som kontrollerar vår verksamhet varje år, men att vi också har interna revisioner av verksamhet och avdelningar varje år.

 

Det är ytterst allvarligt och rättsosäkert att en myndighet kan fatta ett så avgörande beslut utan att kommunicera det till oss i förväg. Beslutet går heller inte att överklaga i svensk domstol. Vår uppfattning är att det här inte handlar om den verksamhet vi bedriver, då kunder och assistenter inte kontaktat IVO, utan att syftet är att skada företaget, det går inte att tolka på annat sätt, varför skulle man annars agera på detta sätt:

Kontakta kunder, kommuner och undanhålla information både i brev och vid samtal.

Däremot är vi oerhört glada över att vi även fortsättningsvis har kundernas förtroende och vi arbetar på som vanligt, med samma engagemang för dem och för våra medarbetare som vi alltid gjort. Det viktigaste för oss nu är kundernas trygghet och att vi fortsätter leverera assistans med lika hög kvalitet som tidigare.

 

Agnetha Wiklund-Helén, VD

VH assistansgruppen

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …