Brister i tillgängligheten står i vägen för delaktigheten

Den 5 oktober skulle VH assistans grundare, Veronica Hedenmark delta i egenskap av stipendiat för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap, hos Utrikesdepartementet på en workshop under temat "Young value based leadership - the way to the global goals". Dock meddelades hon, en kort tid innan workshopen, att lokalen de ursprungligen skulle vistas i bytts ut till en där elrullstolar inte kommer in.

-Om inte den ursprungliga lokalen är ledig, så är den enklaste lösningen att hitta en som är både anpassad och ledig. Jag har själv hört med ett flertal konferensanläggningar i Stockholmsområdet som hade lämpliga lokaler lediga, påpekar Veronica Hedenmark.
Vi måste också se det som skett ur ett helhetsperspektiv, där grundfrågan om alla människors möjlighet till delaktighet har glömts bort.

FN:s värdegrund är densamma som VH assistans - att alla människor skall ges möjligheten att vara delaktiga i samhället. Att Utrikesdepartementet under sina temadagar för att engagera ungdomar i FN:s arbete mot de globala målen, inte ens lyckas lösa tillgängligheten till forumet och delaktighetsfrågan, är ett tragikomiskt tecken på hur långt Sverige har kvar innan frågan är löst.

VH assistans anser att regeringen borde dra lärdom av denna incident och skyndsamt agera för allas möjlighet till delaktighet i samhällslivet.

Hur skall personer med funktionshinder kunna vara delaktiga, då de utestängs från beslutsforumen och bokstavligen och bildligen inte kan komma in i rummet?

 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …