"Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering"

Funk i P1 är ett program om funktionsvariationer, tillgänglighet och normer. Programmet visar hur samhället funkar om du har någon form av funktionshinder. Den 28 juni sändes programmet ”Butikerna var bättre på femtiotalet” http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/741082?programid=4970. I programmet får vi möta Iki Gonzalez Magnusson som är dansaren som koreograferar rullstolsdans. Vi hör även Jonas Franksson, känd från TV och programmet CP Magasinet och även uppmärksammad för sitt mångåriga arbete med frågor som rör funktionalitet.

Iki och Jonas ska granska några mataffärer. Det börjar med ett tvärstopp på grund av ett stort trappsteg till den lilla närbutiken.

- Hur lätt skulle det inte vara att jämna trappsteget med marken och göra en ramp. Här har vi ett så kallat enkelt, avhjälpt hinder. Trots att plan och bygglagen säger att ett sådant trappsteg ska bort så är dessa trösklar väldigt vanliga till restauranger och butiker, säger Jonas.

I avsnittet får vi även träffa funkisaktivisten Maria Johansson och höra henne berätta om sin syn på bristande tillgänglighet för funktionshindrade och hur hon demonstrerade utanför Rosenbad. Maria Johansson berättar:

- I två års tid, varje torsdagsmorgon, demonstrerade vi utanför Rosenbad. Vi demonstrerade för att bristande tillgänglighet för funktionshindrade skulle bli klassad som diskriminering enligt diskrimineringslagen. Tillslut kom en lagstiftning från en Liberal minister. Det var ett stort symboliskt steg som togs när Sverige fick in den här lagen. Det har varit så fruktansvärt starkt motstånd.

Bristande tillgänglighet för funktionshindrade är ett stort problem

VH assistans grundare Veronica Hedenmark har flera egna erfarenheter kring bristande tillgänglighet för funktionshindrade. Senast var när hon skulle äta på restaurang East men blev nekad att sitta på uteserveringen i sin rullstol. Personalen hänvisade Veronica att sitta inomhus istället men det fanns ingen ramp så det gick inte att komma in på restaurangen med rullstolen. VH assistans anser att detta är helt fel. VH assistans anser även att vi alla har ett ansvar att göra samhället till en mer öppen och tillgänglig plats för alla, då alla människor har samma värde.

Veronica säger: ”Det här ämnet har man diskuterat i ungefär 30 år, fortfarande har Sverige inte en heltäckande lagstiftning när det gäller tillgänglighet. Vilket innebär att det borde vara en självklarhet att alla människor har en möjlighet att vara delaktiga att ta sig fram i samhället. Den lagstiftningen som finns nu, den är tandlös genom att man inte har lagt någon budget för vad lagstiftningen får kosta. Det finns ingen annan lagstiftning som man kan genomföra utan att man kopplar en budget till det. I det här fallet handlar det om att ge stadsbidrag till mindre företag för att de ska kunna göra enklare ramper och enklare anpassningar. Så långt har inte regeringen kommit till att man vill hjälpa funktionshindrade eller företagare i praktiken. Det finns inte heller någon direkt sanktionsavgift om man inte uppfyller lagkraven”.

Diskrimineringslagen infördes 1 januari 2015

Diskrimineringslagen omfattar en rad samhällsområden. Ett av dem är tillhandahållandet av varor och tjänster. När det gäller det området finns ett undantag i lagen som gäller för affärer och butiker med färre än 10 anställda. Dessa kan man alltså inte pröva för diskriminering utifrån otillgänglighet.

Större butiker kan anmälas för diskriminering om dessa inte följer plan och bygglagen och åtgärdar bristande tillgänglighet. Det kan exempelvis handla om att utjämna trösklar eller öka läsbarheten på skyltar. I diskrimineringslagen definieras också hur personlig service kan kompensera för bristande tillgänglighet. Det kan exempelvis handla om att plocka och packa varor. Maria Johansson säger:

- Hur man kommer in någonstans är oerhört symboliskt. En bakdörr kan aldrig bli jämnbördig med en huvudentré. Nu är det svårt att få just den situationen att bli betraktad som diskriminering, utifrån lagändringen. Men det handlar om ett synsätt. Jag vill att huvudentrén ska göras tillgänglig för alla, avslutar Maria Johansson.

Iki och Jonas avslutar programmet Funk i P1 med att konstatera att: Vissa matbutiker och restauranger är inte byggda för alla. De konstaterar även att i Sverige finns regler om att bygga tillgängligt och den som inte följer reglerna kan fällas för diskriminering.

 

Vad har du för erfarenhet kring området?

Mejla gärna till kommunikation@vhassistans.se och berätta vad du har upplevt.

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …