Institutioner för barn är inte rätt väg att gå

Barn med funktionshinder får inte växa upp i sina egna familjer utan tvingas flytta till barnboenden.
Samtidigt erbjuder den politiska viljan en extra familjevecka.
Dessa fem extradagar kostar 32 miljarder, vilket är mer än den totala assistansersättningen under ett helt år, enligt Svenskt Näringslivs beräkningar. 
Vissa föräldrar ska alltså vila ännu mera, medans de familjer som redan har det så oerhört kämpigt i sina vardagsliv, ska kämpa ännu lite till eller tvingas lämna bort sina barn till barnboenden. 
För barn med funktionsnedsättningar innebär personlig assistans en möjlighet att leva med sina föräldrar och syskon i hemmet istället för att växa upp på institution.
Visst borde det vara en självklarhet i Sverige 2018 och något som alla demokratiska partier kan enas kring?

Barn med funktionshinder har helt olika förutsättningar beroende på var i landet man bor, skrämmande siffror från SVT pekar på att 113 av landets kommuner har svårt att hjälpa de som inte längre får personlig assistans.
Kommunerna bygger barnboenden och urskuldrar sig med att de ”ville men kunde tyvärr inte hjälpa”. Sanningen torde vara en helt annan. Det är mycket mera lönsamt för kommunerna att sätta barn på barnboenden än att bevilja personlig assistans, då kommunerna får statlig ersättning per dygn för dessa institutioner.
Redan nu ser vi en reell utveckling i flera av Sveriges kommuner där barn flyttas till institutioner på grund av bedömningen att andning inte är ett grundläggande behov och på grund av detta inte beviljas personlig assistans i hemmet. Barn sätts i denna miljö då föräldrar inte kan vara vakna dygnet runt och bevaka sitt barns andning.
Personlig assistans är ingen förmån, det är en insats som ingen vill ha då den förutsätter ett livslångt och mycket omfattande hjälpbehov.

Frågan är snarare om LSS är en lagstiftning vi har råd att vara utan?
Då andra insatser som boende och hemtjänst är mycket dyrare och varken behoven eller samhällskostnaden för gruppen kommer att försvinna, är den frågan betydligt mer relevant än det omvända.

Timersättningen för personlig assistans är i dag en mycket effektiv insats. En städtimme på Försäkringskassans kontor kostar betydligt mer än en assistanstimme på 295,40 kr, det är alltså dyrare att få sina papperskorgar tömda än att få assistans.

Barnministern glömde - barnen
Vi är förvånade över att barnminister Lena Hallengren hellre satsar pengar på att barn utan funktionsnedsättning ska få fler dagar tillsammans med sina föräldrar, när barn med funktionsnedsättning redan idag berövas rätten att växa upp med sina föräldrar. För barn med funktionshinder är också barn.

Veronica Hedenmark, styrelseordförande, VH assistans
Agnetha Wiklund-Helén, VD, VH assistansgruppe

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …