BankID - elektroniskt ID

 

 

Under hösten 2016 inför Försäkringskassan digital tidsredovisning (blankett FK3059). För att kunna redovisa denna information digitalt kommer signatur genom e-legitimation/BankID krävas av både den personliga assistenten och den person som företräder anordnaren. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank.

BankID är en e-legitimation som du använder när du behöver styrka din identitet på internet, t.ex. på banken, hos Försäkringskassan eller CSN. Det finns tre olika typer - BankID på fil, BankID på kort och Mobilt BankID. Du beställer enkelt ditt BankID hos din internetbank. Du behöver också installera BankID säkerhetsprogram/-app som behövs för att ditt BankID ska fungera. Ditt BankID är personligt, det är bara du som ska använda det.

 

Läs mer hur du laddar ner det här https://www.bankid.com/

 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …