Ann-Marie Beglers frånträde ett första steg i rätt riktning

Vi tycker nyheten om regeringens beslut att ersätta Ann-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan, och Eva Nordqvist, rättschef tillika rättshaverist, är glädjande och ett steg i rätt riktning. Försäkringskassans uppdrag att skapa ett rättsäkert system har spårat ur.
Även om det är regeringen som har lämnat direktiven, har generaldirektören ansvaret över tolkningen och tillämpningen av desamma i Försäkringskassans uppdrag.
Det handlar egentligen om en värdegrundsfråga som verkar ha glömts bort - vill Försäkringskassan hjälpa personer med funktionshinder?

Det är med reserverad optimism vi tar emot budskapet att Försäkringskassan nu skall fokusera på deras andra uppdrag, att hitta och verkställa rätt stöd åt dem som behöver det.

Men frågan om assistanserättningen är långt ifrån att löst.
Vi förutsätter att både besparingsdirektivet från regeringen och Försäkringskassans fria tolkningar av domar från högsta förvaltningsdomstolen i funktionshindersfrågor upphör. Att vi lämnar de absurda diskussionerna huruvida andning och sondmatning skulle vara något annat än grundläggande behov.

Personer med funktionshinder som idag söker assistansersättning från Försäkringskassan möts fortfarande av ett lotteri, där avslag eller bifall är avhängt på var i Sverige man bor och vilken handläggare man blir tilldelad. Detta på grund av stora variationer i kunskap, erfarenhet, intentioner och lokala rutiner.
Det krävs nu ett snabbt omtag kring LSS och det handlar om att Försäkringskassan måste skapa en organisation där personer med funktionshinder känner en trygghet för att få en rättssäker tillämpning av lagstiftningen.


Veronica Hedenmark
Ägare och grundare, VH assistans

Agnetha Wiklund-Helén
VD, VH assistans gruppen

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …