Akut situation gällande Försäkringskassans hantering av personlig assistans

 

Alla borde ha rätt till att kunna studera, komma ut i samhället, arbeta och bilda familj. Personlig assistans är en mänsklig rättighet och utan den blir det inte längre en självklarhet att kunna delta i samhället på lika villkor. VH assistans menar att vi alla har ett ansvar att göra samhället till en mer öppen och tillgänglig plats för alla, eftersom alla människor har lika värde. Det är viktigt att även barn och ungdomar med funktionshinder känner att de är delaktiga i det som sker i samhället. Det kan handla om att sälja Majblommor eller att delta i loppis för välgörande ändamål. VH assistans arbetar på olika sätt för att lyfta fram barn och ungdomar med funktionshinder och deras rättigheter i alla sammanhang. Tack vare personlig assistans kan de få denna möjlighet.

Den 22:a augusti publicerade RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar ett pressmeddelande. Där står att de sänt en begäran om ett akut krismöte, gällande tillämpningen av reglerna för personlig assistans. Begäran har sänts till ansvarig minister Åsa Regnér, Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler och ordförande i riksdagens socialutskott Emma Henriksson. 

Veronica Hedenmark, VH assistans grundare uttalar sig så här:

"Situationen är akut när det gäller försäkringskassans hantering av personlig assistans. Vi har kunnat läsa i Aftonbladet om lilla flickan Selma 4 år som har blivit väldigt hårt drabbad när försäkringskassan drog in hennes assistans. Man kan undra om det är så här försäkringskassan tillämpar barnperspektivet i praktiken? Hur kan man göra så här mot ett barn. Det skadar Selma, inte bara ur ett medicinskt perspektiv utan också hennes trygghet, den går ju aldrig att få igen. Den här tiden går aldrig att få tillbaka.

Vi pratade om det här idag på kontoret, att ansökningar om assistans måste gå vidare till domstol och att den tid som redan har varit är redan passé, sedan kanske det här beslutet är tidsbegränsat så det blir bara never ending story. Att den här insatsen som man ansöker om, den tiden har redan förflutit. Assistansen ska gå till att hjälpa barn, ungdomar och vuxna så att de kan verka i samhället, såväl i förskolan som i övriga yrkeslivet. Det håller försäkringskassan, varje dag  och varje timme, på att rasera och här måste ministern Åsa Regner sätta ner foten om det är så att hon menar att personer med funktionshinder ska beaktas som en del av samhällslivet."

/Veronica Hedenmark.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över LSS och personlig assistans. Den utredningen ska dock inte redovisas förrän i oktober 2018. RBU menar att situationen är så allvarlig att ett akut krismöte med ansvariga politiker och tjänstemän måste till redan nu.

 

 Du kan läsa brevet i sin helhet här:

http://www.rbu.se/sites/rbu.se/files/begaran_om_akut_krismote_om_personlig_assistans_160822_0.pdf

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …