VH Assistans

 
 

Arbeta som personlig assistent

 

 

Personliga assistenter ger stöd i vardagen åt barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder.

En personlig assistents uppgift är att underlätta livet för kunden. Det kan gälla mat, hygien och att sköta hemmet, men det handlar ofta också om att hjälpa kunden att vara förälder och att sköta sitt arbete. Assistenten hjälper kunden så att den kan ägna sig åt fritidsintressen, vara med i olika föreningsaktiviteter eller studera. Ofta är det flera assistenter som turas om att hjälpa kunden enligt ett fastlagt schema. Rätten att ha en personlig assistent finns i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, (LSS).

Vilka praktiska arbetsuppgifter en personlig assistent har beror helt på kundens behov och önskemål. Det kan gälla att hjälpa kunden att gå upp ur sängen, äta frukost och tvätta sig och klä sig. Assistenten är kanske med kunden under hans eller hennes arbetsdag. På kvällen kan man följa med på olika fritidsaktiviteter, föräldramöten eller på middag hos kundens vänner.

En personlig assistent måste ha stor respekt för kundens behov av ett privatliv, samtidigt som uppgiften är att hjälpa den som assisteras i privatlivet. I arbetet ingår att smälta in i kundens vardag, och göra saker på det sätt kunden önskar eller själv skulle ha gjort. Det krävs att man har en förmåga att samspela med kundens anhöriga, arbetskamrater, vänner och andra människor som finns runt honom eller henne.

Utbildning

Personliga assistenter kan ha mycket olika bakgrund. Kunden ska själv påverka valet av vem som blir hans eller hennes assistent. Ofta betyder personliga egenskaper och referenser från tidigare anställningar mycket mer för en anställning.

Lämplig utbildning finns vid folkhögskolor och inom KY, kvalificerad yrkesutbildning.

Personliga assistenter går en introduktionsutbildning då de anställts.

Välkommen att söka jobb hos oss på VH assistans!

Dela |