Välkommen till VH assistans

VH assistans är ISO-certifierade

"Jag är oerhört stolt över att VH assistans är det enda assistansbolaget som är ISO-certifierat inom samtliga tre standarder.

Det är ett stort arbete som pågår varje dag i vår verksamhet, men det innebär en trygghet för kunden och en säker arbetsmiljö för våra personliga assistenter."

-Agnetha Wiklund-Helén, VD på VH assistans

VH assistans är sedan 2012 ISO-certifierad inom ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljö och ISO 18001 - arbetsmiljö. VH assistans är det enda assistansbolaget i Sverige som är ISO-certifierade för samtliga tre standarder. VH assistans verksamhet handlar om människor - våra kunder, personliga assistenter och tjänstemän. Därav är det viktigt att vi kan garantera en kvalitativ assistans och en säker arbetsmiljö.

Kvalitet

Kvalitet skapas i varje enskilt möte, i ögonblicket när en tjänst levereras. Vad som är god kvalitet påverkas av människors olika behov, förutsättningar, sinnestillstånd och förväntningar. VH assistans arbetar systematiskt med kvalitet ur olika aspekter och med varierande perspektiv.

Miljö

VH assistans skall ta hänsyn till den totala miljöpåverkan som verksamheten medför och aktivt arbeta med att förbättra sin miljöpåverkan, samt förebygga föroreningar. Detta innebär dels miljöpåverkan som uppstår i samband med utförande av uppdrag hos kund dels den miljöpåverkan som bolaget som helhet bidrar med. Nationella och regionala miljölagar och förordningar skall följas.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är viktigt för både personliga assistenter, kunder och tjänstemän. De är viktiga för att assistenterna ska kunna känna sig trygga och säkra i sitt arbete. De är också viktiga för kunden. En god arbetsmiljö bidrar till en bra och säker assistans. VH assistans skall se till att gällande lagkrav för arbetsmiljö följs.

Assistansbloggen

Dom i Förvaltningsrätten Stockholm målnr 1651-17, bifall gällande personlig assistans vid tillsyn

  • Tue, 20 Mar 2018 14:23:53 +0000
  Klagande är vid överklagandet 2 år och 3 månader när nämnden i Upplands-Bro kommun fattar sitt beslut. Klagande saknar kroppskontroll, kan inte sitta upp, hålla upp huvudet. Saknar förmåga att krypa, gå eller röra sig självständigt. Behöver hjälp med all form av hygien samt saknar förmåga att äta och dricka självständigt.   Klagande har …

Läs hela inlägget

Event och utbildningar

  • Sun, 18 Mar 2018 14:54:22 +0000
Hej! I veckan skickades event-kalendern ut för region Stockholm. I vår är det bland annat aktiviteter som den årliga påskfesten (som är redan nästa vecka!), besök på Siggesta gård och choklad & lakritsprovning. Eventkalendern är en blandning av aktiviteter för kunder och assistenter samt nyttiga utbildningar. Förutom alla roliga saker som händer tänker jag också …

Läs hela inlägget

Beslut i Kammarrätten Göteborg målnr 6429-17, bifall gällande prövningstillstånd för personlig assistans

  • Mon, 12 Mar 2018 15:17:32 +0000
Klagande förlorar i Förvaltningsrätten i ett mål gällande personlig assistans. Han yrkar på att få personlig assistans all vaken tid. Med motiveringen att hans funktionshinder förutom föräldraansvaret medför ett behov som är mycket större än de 5,5 timmar som stadsdelsnämnden i Göteborg Angered har beräknat.   Stadsdelsnämnden fattar detta beslut trots att man tagit del …

Läs hela inlägget

VH assistans nyheter

Veckans assistent på VH assistans är…

  • Friday, February 16, 2018 8:00 AM

Veckans assistent är Victoria som arbetar i region Stockholm. Victoria är en mycket snäll och uppskattad assistent som gör ett jättebra jobb. Victoria började jobba på VH assistans förra året och har klickat jättebra med kunden hon jobbar hos där det är mycket skratt och humor i fokus. Tack Victoria för ditt arbete, det uppskattas mycket av både kund och VH assistans!   

undefined

 

 

 

Tidigare veckor:

Veckans assistent kommer den här veckan inte bara lyfta en assistent, utan hela två styc…

Fortsätt läs