Välkommen till VH assistans

VH assistans är ISO-certifierade

"Jag är oerhört stolt över att VH assistans är det enda assistansbolaget som är ISO-certifierat inom samtliga tre standarder.

Det är ett stort arbete som pågår varje dag i vår verksamhet, men det innebär en trygghet för kunden och en säker arbetsmiljö för våra personliga assistenter."

-Agnetha Wiklund-Helén, VD på VH assistans

VH assistans är sedan 2012 ISO-certifierad inom ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljö och ISO 18001 - arbetsmiljö. VH assistans är det enda assistansbolaget i Sverige som är ISO-certifierade för samtliga tre standarder. VH assistans verksamhet handlar om människor - våra kunder, personliga assistenter och tjänstemän. Därav är det viktigt att vi kan garantera en kvalitativ assistans och en säker arbetsmiljö.

Kvalitet

Kvalitet skapas i varje enskilt möte, i ögonblicket när en tjänst levereras. Vad som är god kvalitet påverkas av människors olika behov, förutsättningar, sinnestillstånd och förväntningar. VH assistans arbetar systematiskt med kvalitet ur olika aspekter och med varierande perspektiv.

Miljö

VH assistans skall ta hänsyn till den totala miljöpåverkan som verksamheten medför och aktivt arbeta med att förbättra sin miljöpåverkan, samt förebygga föroreningar. Detta innebär dels miljöpåverkan som uppstår i samband med utförande av uppdrag hos kund dels den miljöpåverkan som bolaget som helhet bidrar med. Nationella och regionala miljölagar och förordningar skall följas.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är viktigt för både personliga assistenter, kunder och tjänstemän. De är viktiga för att assistenterna ska kunna känna sig trygga och säkra i sitt arbete. De är också viktiga för kunden. En god arbetsmiljö bidrar till en bra och säker assistans. VH assistans skall se till att gällande lagkrav för arbetsmiljö följs.

Assistansbloggen

Dom i Kammarrätten Stockholm målnr 8-18, bifall gällande personlig assistans i avvaktan på slutligt beslut

  • Thu, 18 Jan 2018 15:28:35 +0000

  Klagande yrkar på att kammarrätten ändrar förvaltningsrättens beslut och ger henne rätt till personlig assistans i avvaktan på slutligt avgörande. Hon bor i egen lägenhet och har ett stort och varaktigt funktionshinder, som innebär mycket hjälp med dem grundläggande behoven. Där behoven är av mycket personlig och integritetskänsligt karaktär. Hon har personlig assistans och daglig …

Inlägget Dom i Kammarrätten Stockholm målnr 8-18, bifall gällande personlig assistans i avvaktan på slutligt beslut dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Dom i Förvaltningsrätten Falun målnr 1363-17, bifall gällande fler assistanstimmar

  • Tue, 16 Jan 2018 13:57:41 +0000

I februari 2017 beslutade Försäkringskassan av avslå klagandes ansökan om fler assistanstimmar. Man drog samtidigt in hela assistansbeslutet, vilket inte ändrades vid den omprövning som begärdes.   Klagande yrkar på att han ska beviljas assistansersättning i den omfattning som han sökt eller som rätten finner rimligt. Till stöd för sin talan har han medicinska intyg, …

Inlägget Dom i Förvaltningsrätten Falun målnr 1363-17, bifall gällande fler assistanstimmar dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Dom i Förvaltningsrätten Luleå målnr 845-16, bifall gällande assistansersättning

  • Thu, 11 Jan 2018 13:22:53 +0000

    Klagande hade tidigare haft assistansersättning med 21 timmar per dag, men vid en ny prövning av assistansersättningen fastslog Försäkringskassan att klagandes hjälpbehov inte längre var av sådan omfattning att klagande skulle få fortsatt ersättning. Man motiverade det med att de grundläggandebehoven inte var av privat och integritetskänslig natur. Därför drog man in beslutet. …

Inlägget Dom i Förvaltningsrätten Luleå målnr 845-16, bifall gällande assistansersättning dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Kostnadsproblemet med assistans är konstruerat

  • Tue, 09 Jan 2018 14:18:08 +0000

  Regeringens hållning att kostnaderna ökar inom personlig assistans är konstruerat för att kunna motivera besparingar. Varken överutnyttjande eller fusk är legitima orsaker till besparingar säger Niklas Altermark fil dr vid Lunds Universitet. Man har på detta sätt pekat ut personer i behov av personlig assistans  som över-användare och privata bolag som vinst-maximerare. Allt för …

Inlägget Kostnadsproblemet med assistans är konstruerat dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

VH assistans nyheter

Årets julklapp 2017 - Resultatet

  • Monday, January 01, 2018 3:13 PM

Fördelningen av årets julklapp är nu sammanställd, och vi vill tacka alla kunder och assistenter som lämnade in sina önskningar!

Årets julklappsgåva går i år till Ulla-Carin Lindquists stiftelse, Röda korset och Gillbergscentrum.

 

Fortsätt läs