Välkommen till VH assistans

VH assistans är ISO-certifierade

"Jag är oerhört stolt över att VH assistans är det enda assistansbolaget som är ISO-certifierat inom samtliga tre standarder.

Det är ett stort arbete som pågår varje dag i vår verksamhet, men det innebär en trygghet för kunden och en säker arbetsmiljö för våra personliga assistenter."

-Agnetha Wiklund-Helén, VD på VH assistans

VH assistans är sedan 2012 ISO-certifierad inom ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljö och ISO 18001 - arbetsmiljö. VH assistans är det enda assistansbolaget i Sverige som är ISO-certifierade för samtliga tre standarder. VH assistans verksamhet handlar om människor - våra kunder, personliga assistenter och tjänstemän. Därav är det viktigt att vi kan garantera en kvalitativ assistans och en säker arbetsmiljö.

Kvalitet

Kvalitet skapas i varje enskilt möte, i ögonblicket när en tjänst levereras. Vad som är god kvalitet påverkas av människors olika behov, förutsättningar, sinnestillstånd och förväntningar. VH assistans arbetar systematiskt med kvalitet ur olika aspekter och med varierande perspektiv.

Miljö

VH assistans skall ta hänsyn till den totala miljöpåverkan som verksamheten medför och aktivt arbeta med att förbättra sin miljöpåverkan, samt förebygga föroreningar. Detta innebär dels miljöpåverkan som uppstår i samband med utförande av uppdrag hos kund dels den miljöpåverkan som bolaget som helhet bidrar med. Nationella och regionala miljölagar och förordningar skall följas.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är viktigt för både personliga assistenter, kunder och tjänstemän. De är viktiga för att assistenterna ska kunna känna sig trygga och säkra i sitt arbete. De är också viktiga för kunden. En god arbetsmiljö bidrar till en bra och säker assistans. VH assistans skall se till att gällande lagkrav för arbetsmiljö följs.

Assistansbloggen

Dom i Förvaltningsrätten Stockholm målnr 11357-16, bifall fortsatt assistansersättning

  • Tue, 15 Aug 2017 14:18:55 +0000

Försäkringskassan yrkar vid omprövning i maj 2016 att klagande inte får assistansersättning från och med juni månad. Klagande vidhåller att de grundläggande behoven är mer omfattande än vad Försäkringskassan har bedömt.   Förvaltningsrätten menar i juni 2016 att det överklagade beslutet i avvaktan på det slutgiltiga beslutet inte ska gälla. Förvaltningsrätten menar att det är …

Inlägget Dom i Förvaltningsrätten Stockholm målnr 11357-16, bifall fortsatt assistansersättning dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Dom i Förvaltningsrätten Malmö målnr 9482-16, bifall gällande assistans vid sondmatning och tillsyn vid måltider

  • Wed, 02 Aug 2017 14:37:20 +0000

  Klagande får beslut på 44,5 timmar per vecka, resterande tid hänvisar Helsingborgs kommun till föräldraansvaret.   Klagande yrkar på att beviljas assistans för all vaken tid förutom då hon är i skolan. Kommunen menar att inkomna synpunkter på den kommunicering som nämnden har skickat ut inte föranleder ändring av beslutet.   Vilket bara kan …

Inlägget Dom i Förvaltningsrätten Malmö målnr 9482-16, bifall gällande assistans vid sondmatning och tillsyn vid måltider dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Kammarrätten i Göteborg målnr 6690-16, bifall gällande assistans vid måltid och hjälpmedel

  • Mon, 31 Jul 2017 14:24:53 +0000

Klagande behöver hjälp att ta på en benskena för att kunna träna, vilket ofta är av stor vikt vid funktionshinder. Vidare behöver han någon som är närvarade då han vid förflyttning annars kan ramla ur sin rullstol. Han har också yrkat på mer assistans så att han kan utföra sin vattenträning.     Klagande behöver …

Inlägget Kammarrätten i Göteborg målnr 6690-16, bifall gällande assistans vid måltid och hjälpmedel dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Dom i Förvaltningsrätten Uppsala målnr 1704-17, bifall assistansersättning nu fråga om personkretstillhörighet

  • Thu, 27 Jul 2017 11:18:35 +0000

Försäkringskassan beslutar i augusti 2016 att inte bevilja klagande assistansersättning, med motiveringen att han inte tillhör personkretsen. Man menar vidare att funktionshindret inte är varaktigt pga att den enskilde har en arm med varierande god förmåga. Att klagande bara har en arm efter amputation visar inte på ett omfattande behov enligt Försäkringskassan.     Klagande …

Inlägget Dom i Förvaltningsrätten Uppsala målnr 1704-17, bifall assistansersättning nu fråga om personkretstillhörighet dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

VH assistans nyheter

Veckans assistent på VH assistans är…

  • Monday, August 14, 2017 8:00 AM

#Den här veckan är en assistent uppe från norr nominerad till veckans assistent, Märta! Märta är en glad och positiv tjej som har tagit hand om och jobbat med sin kund genom hela dennes liv. De har en väldigt nära relation till varandra och Märta är oerhört lyhörd och hör precis vad det är som kunden behöver och vill ha. Märta är alltid redo att jobba och ställer alltid upp när någon i assistentgruppen behöver byta pass eller har blivit sjuk. När kunden och Märta är tillsammans gillar de att bl…

Fortsätt läs