Välkommen till VH assistans

VH assistans är ISO-certifierade

"Jag är oerhört stolt över att VH assistans är det enda assistansbolaget som är ISO-certifierat inom samtliga tre standarder.

Det är ett stort arbete som pågår varje dag i vår verksamhet, men det innebär en trygghet för kunden och en säker arbetsmiljö för våra personliga assistenter."

-Agnetha Wiklund-Helén, VD på VH assistans

VH assistans är sedan 2012 ISO-certifierad inom ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljö och ISO 18001 - arbetsmiljö. VH assistans är det enda assistansbolaget i Sverige som är ISO-certifierade för samtliga tre standarder. VH assistans verksamhet handlar om människor - våra kunder, personliga assistenter och tjänstemän. Därav är det viktigt att vi kan garantera en kvalitativ assistans och en säker arbetsmiljö.

Kvalitet

Kvalitet skapas i varje enskilt möte, i ögonblicket när en tjänst levereras. Vad som är god kvalitet påverkas av människors olika behov, förutsättningar, sinnestillstånd och förväntningar. VH assistans arbetar systematiskt med kvalitet ur olika aspekter och med varierande perspektiv.

Miljö

VH assistans skall ta hänsyn till den totala miljöpåverkan som verksamheten medför och aktivt arbeta med att förbättra sin miljöpåverkan, samt förebygga föroreningar. Detta innebär dels miljöpåverkan som uppstår i samband med utförande av uppdrag hos kund dels den miljöpåverkan som bolaget som helhet bidrar med. Nationella och regionala miljölagar och förordningar skall följas.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är viktigt för både personliga assistenter, kunder och tjänstemän. De är viktiga för att assistenterna ska kunna känna sig trygga och säkra i sitt arbete. De är också viktiga för kunden. En god arbetsmiljö bidrar till en bra och säker assistans. VH assistans skall se till att gällande lagkrav för arbetsmiljö följs.

Assistansbloggen

Dom i Förvaltningsrätten Göteborg målnr 10658-16, bifall gällande personlig assistans enligt LSS

  • Tue, 12 Sep 2017 14:40:36 +0000

  Klagande har haft personlig assistans med 31 timmar i veckan. Stadsdelsnämnden i Östra Göteborg beslutade att avslå ansökan om fortsatt utökad assistans. Med motiveringen att klagande inte längre tillhör personkretsen.     Man menar vidare att de medicinska underlagen inte styrker att klagandes funktionshinder inte beror på normalt åldrande eller är varaktig. Det finns …

Inlägget Dom i Förvaltningsrätten Göteborg målnr 10658-16, bifall gällande personlig assistans enligt LSS dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Kritiserat förslag återkallas

  • Mon, 11 Sep 2017 14:16:14 +0000

  I Sundbybergs kommun var man påväg att driva igenom ett förslag om hårdare riktlinjer gällande rätten till assistans och indraget stöd till föräldrar med barn som har funktionshinder. Det här var höll på att drivas igenom utan att rådet för funktionshinder var informerade. Representanter för DHR ( Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet) samt RBU (Rörelsehindrade …

Inlägget Kritiserat förslag återkallas dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Dom i Förvaltningsrätten Växjö målnr 253-17, bifall gällande personlig assistans

  • Thu, 07 Sep 2017 12:57:53 +0000

  Socialnämnden i Ljungby kommun avslog ansökan om personlig assistans. Som motivering till beslutet fastslog att klagande behöver hjälp med guidning och stöttning i alla vardagliga aktiviteter men klarar av att utföra dom efter att instruktioner givits. Dock klarar han inte sammanhang av mer komplicerad och abstrakt natur.   Behovet att tillgodose sina grundläggande behov …

Inlägget Dom i Förvaltningsrätten Växjö målnr 253-17, bifall gällande personlig assistans dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Prövningstillstånd Högstaförvaltningsdomstolen målnr 682-17, bifall gällande assistansersättning

  • Tue, 29 Aug 2017 12:51:37 +0000

Klagande har ett hjälpbehov med måltider, personlig hygien, klä av och på sig samt att kommunicera med andra. Med andra ord ett stort behov med dem allra mest grundläggande sakerna i livet. Det vill säga det grundläggande behovet.   Klagande yrkar på 40 timmars hjälpbehov skolveckor samt 61 timmar på lediga veckor. Personen har ett …

Inlägget Prövningstillstånd Högstaförvaltningsdomstolen målnr 682-17, bifall gällande assistansersättning dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

VH assistans nyheter

Veckans assistent på VH assistans är…

  • Monday, August 14, 2017 8:00 AM

#Veckans assistent tilldelas den här veckan Marina i region Mitt. Marina är en person som utstrålar ett lugn och en trygghet som sprider sig både till kollegor och till kund. Det är tryggt att ha Marina i sitt team och hon sprider glädje och humor till oss alla och ställer alltid upp för sina kollegor. Hon är en medarbetare som ser förbättringar och inte är rädd för att komma med förslag till förändringar. Vi önskar Marina grattis till utmärkelsen och ser framemot att få fortsätta arbeta tillsa…

Fortsätt läs