Välkommen till VH assistans

VH assistans är ISO-certifierade

"Jag är oerhört stolt över att VH assistans är det enda assistansbolaget som är ISO-certifierat inom samtliga tre standarder.

Det är ett stort arbete som pågår varje dag i vår verksamhet, men det innebär en trygghet för kunden och en säker arbetsmiljö för våra personliga assistenter."

-Agnetha Wiklund-Helén, VD på VH assistans

VH assistans är sedan 2012 ISO-certifierad inom ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljö och ISO 18001 - arbetsmiljö. VH assistans är det enda assistansbolaget i Sverige som är ISO-certifierade för samtliga tre standarder. VH assistans verksamhet handlar om människor - våra kunder, personliga assistenter och tjänstemän. Därav är det viktigt att vi kan garantera en kvalitativ assistans och en säker arbetsmiljö.

Kvalitet

Kvalitet skapas i varje enskilt möte, i ögonblicket när en tjänst levereras. Vad som är god kvalitet påverkas av människors olika behov, förutsättningar, sinnestillstånd och förväntningar. VH assistans arbetar systematiskt med kvalitet ur olika aspekter och med varierande perspektiv.

Miljö

VH assistans skall ta hänsyn till den totala miljöpåverkan som verksamheten medför och aktivt arbeta med att förbättra sin miljöpåverkan, samt förebygga föroreningar. Detta innebär dels miljöpåverkan som uppstår i samband med utförande av uppdrag hos kund dels den miljöpåverkan som bolaget som helhet bidrar med. Nationella och regionala miljölagar och förordningar skall följas.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är viktigt för både personliga assistenter, kunder och tjänstemän. De är viktiga för att assistenterna ska kunna känna sig trygga och säkra i sitt arbete. De är också viktiga för kunden. En god arbetsmiljö bidrar till en bra och säker assistans. VH assistans skall se till att gällande lagkrav för arbetsmiljö följs.

Assistansbloggen

Dom i Förvaltningsrätten Stockholm målnr 12625-15, bifall gällande dubbelbemanning

  • Wed, 21 Jun 2017 12:12:20 +0000

Klagande har sedan 2008 varit beviljad 9 timmar dubbelassistans per dag och sovande jour samt 2 timmar aktiv hjälp under natten. Det här beslutet skulle omprövas i maj 2015. Då beslutar omsorgsnämnden i Södertälje kommun att dra in dubbelbemanningen och jouren på natten. Man menar vidare att behovet inte längre är styrkt, vilket låter mycket …

Inlägget Dom i Förvaltningsrätten Stockholm målnr 12625-15, bifall gällande dubbelbemanning dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Dom i Förvaltningsrätten Stockholm målnr 8517-16, bifall gällande fler assistans timmar

  • Tue, 20 Jun 2017 12:33:53 +0000

Klagande fick 2011 ett beslut på 163 timmar i veckan, vid omprövning 2016 att minska beslutet till 91 timmar och 46 minuter per vecka. Men motiveringen att han inte längre var i behov av dubbelassistans. Försäkringskassan menar vidare att eftersom inget tillsynsbehov föreligger så har han inte heller behov av assistans under hela dagen.   …

Inlägget Dom i Förvaltningsrätten Stockholm målnr 8517-16, bifall gällande fler assistans timmar dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Värdegrundsdag i Lycksele

  • Tue, 20 Jun 2017 09:07:41 +0000

Varje år den 30 maj firar vi på VH assistans Värdegrundsdagen runt om i landet, något vi gjort under många år för att belysa frågan om allas delaktighet. Värdegrundsdagen är en viktig dag då vi verkligen kan uppmärksamma vad vårt dagliga arbete kan göra för skillnad i människors liv och hur viktigt just rätten till …

Inlägget Värdegrundsdag i Lycksele dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Djurparksbesök i Lycksele

  • Tue, 20 Jun 2017 07:27:20 +0000

Sommarlovet är här för de flesta och då är de hög tid för sommarlovs aktiviteter! Här i Lycksele passade vi i förra veckan på att besöka djurparken innan semestern börjat och det blir högtryck på parken. Vi gick hela långa svängen och fick se nästan alla djur, dock inget lodjur som för dagen valde att …

Inlägget Djurparksbesök i Lycksele dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

VH assistans nyheter