Välkommen till VH assistans

VH assistans är ISO-certifierade

"Jag är oerhört stolt över att VH assistans är det enda assistansbolaget som är ISO-certifierat inom samtliga tre standarder.

Det är ett stort arbete som pågår varje dag i vår verksamhet, men det innebär en trygghet för kunden och en säker arbetsmiljö för våra personliga assistenter."

-Agnetha Wiklund-Helén, VD på VH assistans

VH assistans är sedan 2012 ISO-certifierad inom ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljö och ISO 18001 - arbetsmiljö. VH assistans är det enda assistansbolaget i Sverige som är ISO-certifierade för samtliga tre standarder. VH assistans verksamhet handlar om människor - våra kunder, personliga assistenter och tjänstemän. Därav är det viktigt att vi kan garantera en kvalitativ assistans och en säker arbetsmiljö.

Kvalitet

Kvalitet skapas i varje enskilt möte, i ögonblicket när en tjänst levereras. Vad som är god kvalitet påverkas av människors olika behov, förutsättningar, sinnestillstånd och förväntningar. VH assistans arbetar systematiskt med kvalitet ur olika aspekter och med varierande perspektiv.

Miljö

VH assistans skall ta hänsyn till den totala miljöpåverkan som verksamheten medför och aktivt arbeta med att förbättra sin miljöpåverkan, samt förebygga föroreningar. Detta innebär dels miljöpåverkan som uppstår i samband med utförande av uppdrag hos kund dels den miljöpåverkan som bolaget som helhet bidrar med. Nationella och regionala miljölagar och förordningar skall följas.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är viktigt för både personliga assistenter, kunder och tjänstemän. De är viktiga för att assistenterna ska kunna känna sig trygga och säkra i sitt arbete. De är också viktiga för kunden. En god arbetsmiljö bidrar till en bra och säker assistans. VH assistans skall se till att gällande lagkrav för arbetsmiljö följs.

Assistansbloggen

VH Event

  • Sun, 18 Feb 2018 16:00:38 +0000
Just nu håller VH Assistans eventskalender på att färdigställas och aktiviteter så som att prova på att Dreja och måla under sportlovet, gå på Choklad och lakritsprovning med provningsledare på VH kontoret, cupcakesprovning och Kick off på Icebar för alla assistenter väntar oss i år. Event för februari och mars är redan utlagda på VHevent.se …

Läs hela inlägget

Alla Hjärtans dag

  • Fri, 16 Feb 2018 10:01:16 +0000
I Onsdags hade vi ett  kärleksfullt Alla hjärtans dag firande här på Stockholmskontoret, det var så roligt att få träffa er och vi vill säga tack till de som kom!

Läs hela inlägget

Dom i Kammarrätten Stockholm målnr 3558-17, bifall gällande assistansersättning

  • Mon, 05 Feb 2018 15:27:08 +0000
  Klagande yrkar på att han behöver ständig tillsyn då han vistas i skolan, pga av självskadebeteende, som kan utlösas då han blir exalterad, stillasittande samt passiv. Han saknar också helt förmåga att kunna tillgodose sina grundläggande behov och påkalla hjälp eller ens bedöma när han är i behov av hjälp. Precis som styrkt i …

Läs hela inlägget

VH assistans nyheter

Veckans assistent på VH assistans är…

  • Friday, February 16, 2018 8:00 AM

Veckans assistent kommer den här veckan inte bara lyfta en assistent, utan hela två stycken: Lorena Ulloa Phillips och Zareta Temirhanova som båda arbetar i region Stockholm.

undefinedundefined

Veckan…

Fortsätt läs