Välkommen till VH assistans

VH assistans är ISO-certifierade

"Jag är oerhört stolt över att VH assistans är det enda assistansbolaget som är ISO-certifierat inom samtliga tre standarder.

Det är ett stort arbete som pågår varje dag i vår verksamhet, men det innebär en trygghet för kunden och en säker arbetsmiljö för våra personliga assistenter."

-Agnetha Wiklund-Helén, VD på VH assistans

VH assistans är sedan 2012 ISO-certifierad inom ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljö och ISO 18001 - arbetsmiljö. VH assistans är det enda assistansbolaget i Sverige som är ISO-certifierade för samtliga tre standarder. VH assistans verksamhet handlar om människor - våra kunder, personliga assistenter och tjänstemän. Därav är det viktigt att vi kan garantera en kvalitativ assistans och en säker arbetsmiljö.

Kvalitet

Kvalitet skapas i varje enskilt möte, i ögonblicket när en tjänst levereras. Vad som är god kvalitet påverkas av människors olika behov, förutsättningar, sinnestillstånd och förväntningar. VH assistans arbetar systematiskt med kvalitet ur olika aspekter och med varierande perspektiv.

Miljö

VH assistans skall ta hänsyn till den totala miljöpåverkan som verksamheten medför och aktivt arbeta med att förbättra sin miljöpåverkan, samt förebygga föroreningar. Detta innebär dels miljöpåverkan som uppstår i samband med utförande av uppdrag hos kund dels den miljöpåverkan som bolaget som helhet bidrar med. Nationella och regionala miljölagar och förordningar skall följas.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är viktigt för både personliga assistenter, kunder och tjänstemän. De är viktiga för att assistenterna ska kunna känna sig trygga och säkra i sitt arbete. De är också viktiga för kunden. En god arbetsmiljö bidrar till en bra och säker assistans. VH assistans skall se till att gällande lagkrav för arbetsmiljö följs.

Assistansbloggen

Att kunna förverkliga sina drömmar…

  • Tue, 25 Apr 2017 11:21:06 +0000
Alla vill vi ju ha möjlighet att förverkliga våra drömmar, för personer utan funktionshinder kan det vara nog så svårt. Men om man som svårt funktionshindrad drömmer om att kunna genomföra något så är det betydligt mycket mer som krävs. För det första måste man ha rätt stöd och hjälp. Som personlig assistans, ledsagarservice eller någon annan hjälpinsats. En person som hade möjlighet att förverkliga sina drömmar var Louise Vidlund 26 år ifrån Västerås, som har den medfödda sjukdomen OI-benskörhet....

Läs hela inlägget

Goda Levnadsvillkor

  • Mon, 24 Apr 2017 09:29:09 +0000
Det här är ett ämne som jag skrivit om tidigare, men som tål att ta upp igen. Nyligen publicerades in intervju på assistanskoll.se med Susanne Berg från STIL, där hon tar upp olika aspekter av goda levnadsvillkor. Vad är då goda levnadsvillkor? Ja där skulle jag säga att alla har olika syn på vad som är ett bra liv. För personer med funktionshinder, så är det att kunna leva som alla andra och vara delaktiga i samhället på lika villkor....

Läs hela inlägget

Alla måste få lära sig på sina villkor

  • Fri, 21 Apr 2017 14:31:12 +0000
Hej! Loren här igen, Jag har tänkt mycket på hur viktigt det är att studera för att lyckas när man har ett funktionshinder. Har man inte ett funktionshinder så kan man använda sina armar och ben för att ta sig frammåt i livet. Har man ett rörelsehinder är det hjärnan som får arbeta hårdare. Jag vill få ett riktigt bra betyg, ta mig in på ett bra gymnasium och vidare till universitet där jag skall studera juridik. Redan sedan sexårs...

Läs hela inlägget

Vänlighet underlättar vardagen

  • Fri, 21 Apr 2017 09:12:55 +0000
Visst är det konstigt vad små gester och vänliga ord betyder. Hur viktigt det är att vi bemöter varandra väl, och att vi blir väl bemötta i vår vardag. Det gäller överallt i samhället, på jobbet, i skolan, på dagiset, i affären men också i privatlivet. Ett trevligt sätt kan innebära skillnaden mellan en bra och dålig dag, mellan gillande och ogillande, det kan befästa en fördom om en viss kategori av människor, eller befria en från förutfattade meningar om...

Läs hela inlägget

VH assistans nyheter

Riksdagsseminarium om personlig assistans

  • Wednesday, April 26, 2017 5:00 PM

Den 26 april 2017 anordnade föreningen JAG och RBU i samarbete med riksdagsledamöterna Bengt Eliasson (L) och Maj Karlsson (V) ett uppföljande seminarium om utvecklingen inom personlig assistans till följ av den den utfrågning Socialutskottet hade om den personlig assistansen 2 februari 2017. Assistans.TV var på plats och intervjuade Socialutskottets ordförande Emma Henriksson och deltog på seminariet som du kan se en kort sammanfattning av i detta klipp.

Se klippet på 

Fortsätt läs