Välkommen till VH assistans

VH assistans är ISO-certifierade

"Jag är oerhört stolt över att VH assistans är det enda assistansbolaget som är ISO-certifierat inom samtliga tre standarder.

Det är ett stort arbete som pågår varje dag i vår verksamhet, men det innebär en trygghet för kunden och en säker arbetsmiljö för våra personliga assistenter."

-Agnetha Wiklund-Helén, VD på VH assistans

VH assistans är sedan 2012 ISO-certifierad inom ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljö och ISO 18001 - arbetsmiljö. VH assistans är det enda assistansbolaget i Sverige som är ISO-certifierade för samtliga tre standarder. VH assistans verksamhet handlar om människor - våra kunder, personliga assistenter och tjänstemän. Därav är det viktigt att vi kan garantera en kvalitativ assistans och en säker arbetsmiljö.

Kvalitet

Kvalitet skapas i varje enskilt möte, i ögonblicket när en tjänst levereras. Vad som är god kvalitet påverkas av människors olika behov, förutsättningar, sinnestillstånd och förväntningar. VH assistans arbetar systematiskt med kvalitet ur olika aspekter och med varierande perspektiv.

Miljö

VH assistans skall ta hänsyn till den totala miljöpåverkan som verksamheten medför och aktivt arbeta med att förbättra sin miljöpåverkan, samt förebygga föroreningar. Detta innebär dels miljöpåverkan som uppstår i samband med utförande av uppdrag hos kund dels den miljöpåverkan som bolaget som helhet bidrar med. Nationella och regionala miljölagar och förordningar skall följas.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är viktigt för både personliga assistenter, kunder och tjänstemän. De är viktiga för att assistenterna ska kunna känna sig trygga och säkra i sitt arbete. De är också viktiga för kunden. En god arbetsmiljö bidrar till en bra och säker assistans. VH assistans skall se till att gällande lagkrav för arbetsmiljö följs.

Assistansbloggen

HLR Utbildning

  • Fri, 20 Apr 2018 08:04:18 +0000
I en nödsituation är varje minut dyrbar. En skadad eller en som har drabbats av en sjukdom kan behöva hjälp omedelbart! Dagen då någons liv ligger i dina händer kan komma när som helst. Kan du hjälpa om det behövs? Att lära sig och att upprätthålla första hjälpen kunskaper är livslånga projekt. Syftet med första …

Läs hela inlägget

Dom i Förvaltningsrätten Falun målnr 2502-17, bifall gällande personkretstillhörighet enligt LSS

  • Tue, 17 Apr 2018 13:00:25 +0000
  2017 avslog omsorgsnämnden i Borlänge kommun klagandes ansökan om fortsatt personlig assistans, med motiveringen att han inte längre tillhörde personkretsen. Tidigare har klagande varit beviljad personlig assistans med över 40 timmar i veckan.   Klagande yrkar på att han fortfarande tillhör personkretsen då han har en CP-skada, som innebär stelhet och stora motoriska svårigheter …

Läs hela inlägget

Dom i Högsta Förvaltningsdomstol målnr 682-17, bifall gällande assistansersättning

  • Mon, 16 Apr 2018 14:27:40 +0000
  Fredagen den 13:e som brukar anses som ett oturs datum, kom en mycket viktig dom. Kanske ett oturs datum för Försäkringskassan som var klagande i målet. Nämligen denna dom att sondmatning nu räknas som ett grundläggande behov. Vilket gör att många familjer med svårt sjuka barn bl.a kan få hjälp som dem tidigare blivit …

Läs hela inlägget

Dom i Kammarrätten Sundsvall målnr 554-18, bifall prövningstillstånd interimistiskt förordnande i mål om assistansersättning

  • Thu, 12 Apr 2018 14:13:11 +0000
  Klagande yrkar på att få fortsatt assistansersättning i väntan på att Förvaltningsrätten slutgiltigt ska avgöra målet. Han har flera psykiska funktionshinder, samt ett stort hjälpbehov med både grundläggande och övriga behov. Det råder stora tveksamheter om Försäkringskassans bedömning av de grundläggande behoven.   Man bör också beakta att Försäkringskassans beslut har överklagats av det …

Läs hela inlägget

VH assistans nyheter

Solig påskfest i Stockholm

  • Sunday, March 25, 2018 5:55 PM

Det var med stor glädje vi kunde välkomna våren med vår påskfest som bjöd in till skinande sol, trevligt sällskap och god mat! Efter det följde lekar som harboll, äggstafett och fjäderblås. Men sedan fick vi höra att påskharen hälsat på hos oss på VH assistans och vi begav oss ut på äggjakt där vi hittade ett enormt ägg!

VH assistans årliga påskfirande med kunder, deras familjer, personliga assistenter och vänner är bara ett av de många event vi anordnar. Kontakta oss idag om du vill höra mer…

Fortsätt läs