Välkommen till VH assistans

VH assistans är ISO-certifierade

"Jag är oerhört stolt över att VH assistans är det enda assistansbolaget som är ISO-certifierat inom samtliga tre standarder.

Det är ett stort arbete som pågår varje dag i vår verksamhet, men det innebär en trygghet för kunden och en säker arbetsmiljö för våra personliga assistenter."

-Agnetha Wiklund-Helén, VD på VH assistans

VH assistans är sedan 2012 ISO-certifierad inom ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljö och ISO 18001 - arbetsmiljö. VH assistans är det enda assistansbolaget i Sverige som är ISO-certifierade för samtliga tre standarder. VH assistans verksamhet handlar om människor - våra kunder, personliga assistenter och tjänstemän. Därav är det viktigt att vi kan garantera en kvalitativ assistans och en säker arbetsmiljö.

Kvalitet

Kvalitet skapas i varje enskilt möte, i ögonblicket när en tjänst levereras. Vad som är god kvalitet påverkas av människors olika behov, förutsättningar, sinnestillstånd och förväntningar. VH assistans arbetar systematiskt med kvalitet ur olika aspekter och med varierande perspektiv.

Miljö

VH assistans skall ta hänsyn till den totala miljöpåverkan som verksamheten medför och aktivt arbeta med att förbättra sin miljöpåverkan, samt förebygga föroreningar. Detta innebär dels miljöpåverkan som uppstår i samband med utförande av uppdrag hos kund dels den miljöpåverkan som bolaget som helhet bidrar med. Nationella och regionala miljölagar och förordningar skall följas.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är viktigt för både personliga assistenter, kunder och tjänstemän. De är viktiga för att assistenterna ska kunna känna sig trygga och säkra i sitt arbete. De är också viktiga för kunden. En god arbetsmiljö bidrar till en bra och säker assistans. VH assistans skall se till att gällande lagkrav för arbetsmiljö följs.

Assistansbloggen

Dom i Förvaltningsrätten målnr 230-17 bifall gällande assistans vid sjukhusvistelse

  • Fri, 26 May 2017 11:22:44 +0000

Den enskilde har trach=(inopererat rör i luftstrupen för att underlätta andningen) och kan därför inte kommunicera som vanligt. Han har under flera månader genomgått ett flertal skalloperationer med lunginflammation som följd vid varje operation. Tilläggas ska också att han flyttats runt till flera olika sjukhus under gällande tidsperiod. Klagande yrkar på att få assistans under …

Inlägget Dom i Förvaltningsrätten målnr 230-17 bifall gällande assistans vid sjukhusvistelse dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Dom i Förvaltningsrätten målnr 24742-15 bifall gällande tillsvidare beslut

  • Tue, 23 May 2017 12:32:43 +0000

I följande ärende handlar det om rätten till ett tillsvidare beslut. Klagande får ett beslut om personlig assistans av nämnden i Hägersten-Liljeholmen. Men beslutet blir tidsbegränsat, det gäller knappt ett år. Sedan måste den enskildes ärende omprövas igen. Den enskilde yrkar på att beslutet ska vara ett så kallat tillsvidare beslut, där det gäller tills …

Inlägget Dom i Förvaltningsrätten målnr 24742-15 bifall gällande tillsvidare beslut dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Bifall i Förvaltningsrätten Växjö i Målnr 4586-16 gällande tillhörighet av personkretsen i 1 § 3 LSS

  • Mon, 22 May 2017 16:02:11 +0000

Förvaltningsrätten i Växjo har den 18 maj 2017 meddelat en glädjande dom i fråga om rätten till assistansersättning. Socialnämnden i Kalmar kommun beslutade att individen som målet rör inte hade rätt till personlig assistans enligt LSS med motiveringen att personen inte bedömdes ha betydande svårigheter i sin dagliga livsföring och därför inte ett så omfattande behov …

Inlägget Bifall i Förvaltningsrätten Växjö i Målnr 4586-16 gällande tillhörighet av personkretsen i 1 § 3 LSS dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Nu kommer det hjälpmedel som ska ge alla barn en röst

  • Mon, 22 May 2017 15:37:15 +0000

Hej Alla, Poddar har tagit världen med rasande takt. Podd används för väldigt mycket som bland annat, humor, thriller, träning, naturvetenskap samt mycket mer. Det är en framgångsrik kommunikationskanal och används flitigt. Nu används även Podd för barn som är i behov av AKK vilket står för alternativ samt kompletterande kommunikation. Denna Podd är tänkt …

Inlägget Nu kommer det hjälpmedel som ska ge alla barn en röst dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

VH assistans nyheter

Veckans assistent på VH assistans är…

  • Thursday, May 11, 2017 5:00 PM

Veckans assistent på VH assistans är fantastiska Nellie som arbetar i region väst. Hon har under sina tre år hos VH assistans varit en mycket omtyckt assistent med ett varmt hjärta, ett väl utfört arbete och haft flexibilitet i arbetet både hos kund och i assistentgruppen. Genom hennes driv och engagemang har hon bidragit till trygghet och aktivitet hos både kund och kollegor. Tack för det fantastiska arbete du gör!

Tidigare veckor:

Vecka 20:

undefined

Lorena är en mycket professionell arbetsle…

Fortsätt läs