Veronica och Agnetha skriver debattarikel i GP

Finansminister Magdalena Andersson går i oktober ut med att flyktingkrisen ska lösas med assistanspengar.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér kan inte se på när kostnaden för assistans ökar, trots att det är en högst naturlig och förväntad utveckling då även personer med funktionshinder precis som resten av landets befolkning lever längre.

Allmänna ombudet, Birgitta Smedberg, som på regeringens uppdrag sitter på Försäkringskassan anser att andning inte är ett grundläggande behov. Därmed har hon sett till att personer med andningssvårigheter får svårigheter att bo hemma då kassan drar in assistansersättningen, eftersom andning inte räknas som ett grundläggande behov genom en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Generaldirektör Ann-Marie Begler, Försäkringskassan, tar krafttag mot assistansfusket, och använder felaktiga beräkningsgrunder från 2012.

Man kan starkt ifrågasätta vilka drivkrafterna är, och hur en debatt kan hamna så fel på grund av två procent av fuskare i en bransch som sysselsätter 90.000 personer.

Aldrig tidigare har den personliga assistansen varit så hotad som den är idag.

Vi står vid ett vägval; att skrota LSS och bygga upp nya institutioner eller att utveckla reformen och göra den kostnadseffektiv.

Vi vill lyfta fram de positiva effekterna av personlig assistans, eftersom de aldrig kommer fram i debatten.

Det som aldrig lyfts fram av politikerna är följande:

Branschen sysselsätter 90.000 personer, där många tillhör grupper som har svårt att hävda sig i konkurrensen på arbetsmarknaden, unga, nysvenskar eller lågutbildade. Dessa arbetstagare konsumerar, betalar skatt och bidrar till samhället istället för att med sannolikhet stå utan arbete och behöva leva på bidrag.

Av de 284 kr per assistanstimme som staten lämnar i ersättning går arbetsgivaravgifter om 31, 7 procent direkt tillbaka till staten, det gör även inkomstskatten på minst 32-33 procent. Assistenterna konsumerar för sin lön, och staten får därmed tillbaka ytterligare en del i form av moms på varor och tjänster. Försäkringskassans regelverk förutsätter att hela 87 procent av schablonersättningen på 284 kr går till assistenternas lön och lönebikostnader.

För att göra det enkelt kan man säga att 66 procent av kostnaden för assistans går direkt tillbaka till den offentliga sektorn.

Inga andra lokaler eller institutioner behöver tillhandahållas, personerna bor i sina egna hem.

Kommunerna behöver inte tillhandahålla hemtjänst för dessa personer, och vi vet att kostnaden för en hemtjänsttimme varierar mellan 350 kr och upp till ca 460 kr.

Förutom dessa ekonomiskt positiva aspekter på personlig assistans, är den allt överskuggande fördelen något som inte kan värderas i pengar: Möjligheten att leva sitt eget liv, i sin egen bostad, tillsammans med sin egen familj.

Det viktigaste går inte att mäta i kronor och ören, utan innebär att personer med funktionshinder kan vara delaktiga i samhället, få valfrihet och ett visst mått av självbestämmande.

Vi frågar oss också vad politikernas tänkta alternativ är, och hur stor den alternativa kostnaden beräknas bli, eftersom den grupp vi pratar om alltid kommer att ha behov av samhällets stöd.

Vi kan konstatera att av landets befolkning på 9,5 miljoner så har 1,2 miljoner ett funktionshinder av något slag.

Av dessa 1,2 miljoner är det 20.000 personer som är berättigade till insatsen personlig assistans.

Då förstår alla att det inte handlar om något tillfälligt hjälpbehov, utan om omfattande, bestående funktionshinder. Kostnaden för dessa personer och behovet av omsorg kommer alltid att finnas i samhället. Personlig assistans innebär för individen att man själv får bestämma vem som ska hjälpa en på toaletten eller när man ska stiga upp på morgonen men den är också en förutsättning för att man som vuxen kan ha ett yrkesverksamt liv och att barn med omfattande funktionshinder kan bo hemma och växa upp tillsammans med sina syskon.

Som ett tillägg i fuskdebatten vill vi informera Försäkringskassans generaldirektör, ansvarig minister och finansministern om att under 2014 gjorde Försäkringskassan 600 kontrollutredningar, av dessa resulterade 101 stycken i polisanmälan. Av 600 ärenden har 13 stycken resulterat i fällande domar, vilket är två procent. Sett till antalet assistansberättigade så blir det inte ens en promille som har fuskat med sin assistans.

Det är mycket allvarligt att man idag har en handikappolitik som utformas utifrån mindre än en promille av assistansanvändarna, då den enda politiska visionen är att stoppa fusket med assistansersättning så kan man undra vilka ambitioner regeringen har för de återstående 99,9 procenten assistansanvändare inom LSS?

Hitintills har vi inte fått något svar.

Veronica Hedenmark, styrelseordförande VH assistans

Agnetha Wiklund-Helén, VD VH assistans

Publicerades även i GP:
 http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2930059-en-ofortjant-attack-mot-assistansbranschen

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att vara arbetsgiv…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …