Sekretessbrott inom Försäkringskassan

En tjänsteman på Försäkringskassans kontor i Göteborg är misstänkt för allvarligt sekretessbrott, då personen ifråga har lämnat ut listor med uppgifter om brukare över hela landet till ett assistansbolag.
Kunder hos 40 assistansanordnare är berörda, varav VH assistans är ett. Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och frågeställningarna är flera. Myndigheten har som vi ser det brustit i såväl det förebyggande arbetet som i agerandet.
Hur det kommer sig att man 2015 har så låga säkerhetsnivåer och sårbara system hos en stor, svensk myndighet. Hur kan en enskild handläggare ha tillgång till uppgifter rörande brukare i hela landet?
Som alla vet är den egna personalen inom varje organisation den största säkerhetsrisken, utifrån ett liknande scenario som det nu inträffade förväntar man ett omfattande förebyggande arbete inom myndigheten, men istället verkar inga varningssystem fungera.
Hur ser avvikelsehanteringen inom Försäkringskassan ut, sekretessbrottet har pågått ända sedan i augusti ifjol och då kommer vi till agerandet:
Den aktuella tjänstemannen är inte polisanmäld, trots att det finns skriftlig bevisning via datorernas loggfiler. Sedan är det polisens sak att leda förundersökning och åklagarens att ta fram bevisning, men så fort det finns misstanke om brott har man en skyldighet att polisanmäla. Och anställningsförfarandet, hur kan försäkringskassan återrekrytera en person som först arbetat på myndigheten och begått sekretessbrott, sedan gått till ett assistansbolag och under den tiden försökt tubba andra anställda på Försäkringskassan att lämna ut listor med brukaruppgifter?
Så sent som i slutet av januari hade den anställde tillgång till dessa personuppgifter.
Det har under de senaste åren diskuterats oerhört mycket om fusket med personlig assistans. Där har Försäkringskassan haft regeringens uppdrag att stävja fusket inom branschen, men i detta arbete verkar man ha glömt att säkerställa sina egna system.
Om du som kund vill polisanmäla sekretessbrottet, kontakta Assistansjuristerna på 020-10 00 28 eller sekreterare@assistansjuristerna.se, så hjälper de till med anmälan.

Veronica Hedenmark, styrelseordförande
Agnetha Wiklund-Helén, VD

Läs mer på följande länk:
http://www.dn.se/ekonomi/forsakringskassans-hemliga-personuppgifter-lamnades-ut/

 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …