VH assistans tar över assistansen på Östermalm

VH assistans blir ny utförare av personlig assistans i kommunal regi på Östermalm, det står klart sedan företaget vunnit upphandlingen i konkurrens med nio andra assistanssamordnare. 

- VH assistans var det företag som utifrån anbudsunderlaget erbjöd störst mervärde för våra funktionshindrade, och vi ser fram emot ett gott samarbete, säger Håkan Wiegandt, enhetschef för stadsdelsförvaltningens Stöd- och serviceenhet. 

VH assistans som är ett nationellt och familjeägt företag med cirka 700 anställda, fick det högsta kvalitetsomdömet i processen, och är ett företag som satsar på hållbar och individuellt anpassad assistans.

VH assistans har också en tydlig aktivitetsinriktning med evenemang, konserter, skidresor , cityresor, solresor, träningsresor och sommarkollon för barn. 

Företaget arbetar målgruppsinriktat och förutom en omfattande verksamhet för vuxna, har företaget en egen barnklubb, VH kids, samt en särskild satsning på unga vuxna, VH action, med profilfrågor som flytta hemifrån, sex och relationer och skaffa jobb. 

Veronica Hedenmark startade företaget för 13 år sedan när försäkringskassan ville förtidspensionera henne eftersom hon är benskör sedan födseln. Hon är en efterfrågad föreläsare, utbildare och debattör i olika ämnen, från framtidens hjälpmedel till små barns rätt till personlig assistans. Hon har fått flera stora utmärkelser för sitt ledarskap och för sitt entreprenörskap, och hon arbetar aktivt för att höja yrkesstatusen för personliga assistenter. 

- Vi är oerhört glada och tacksamma över beslutet, och ska göra vårt allra bästa för att leverera en personlig och hållbar assistans med hög kvalitet, vilket är det viktigast av allt, för personerna ifråga, för mig personligen och för hela VH assistans, säger Veronica Hedenmark. 

Uppdraget löper från den 1 oktober 2010 och fyra år framåt. A

Mer om personlig assistans med VH assistans

Bli kund hos VH assistans

När jag 1997 startade företaget vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att vara arbetsgiv…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …