Välkommen till VH assistans

VH assistans är ISO-certifierade

"Jag är oerhört stolt över att VH assistans är det enda assistansbolaget som är ISO-certifierat inom samtliga tre standarder.

Det är ett stort arbete som pågår varje dag i vår verksamhet, men det innebär en trygghet för kunden och en säker arbetsmiljö för våra personliga assistenter."

-Agnetha Wiklund-Helén, VD på VH assistans

VH assistans är sedan 2012 ISO-certifierad inom ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljö och ISO 18001 - arbetsmiljö. VH assistans är det enda assistansbolaget i Sverige som är ISO-certifierade för samtliga tre standarder. VH assistans verksamhet handlar om människor - våra kunder, personliga assistenter och tjänstemän. Därav är det viktigt att vi kan garantera en kvalitativ assistans och en säker arbetsmiljö.

Kvalitet

Kvalitet skapas i varje enskilt möte, i ögonblicket när en tjänst levereras. Vad som är god kvalitet påverkas av människors olika behov, förutsättningar, sinnestillstånd och förväntningar. VH assistans arbetar systematiskt med kvalitet ur olika aspekter och med varierande perspektiv.

Miljö

VH assistans skall ta hänsyn till den totala miljöpåverkan som verksamheten medför och aktivt arbeta med att förbättra sin miljöpåverkan, samt förebygga föroreningar. Detta innebär dels miljöpåverkan som uppstår i samband med utförande av uppdrag hos kund dels den miljöpåverkan som bolaget som helhet bidrar med. Nationella och regionala miljölagar och förordningar skall följas.

Arbetsmiljö

En bra arbetsmiljö är viktigt för både personliga assistenter, kunder och tjänstemän. De är viktiga för att assistenterna ska kunna känna sig trygga och säkra i sitt arbete. De är också viktiga för kunden. En god arbetsmiljö bidrar till en bra och säker assistans. VH assistans skall se till att gällande lagkrav för arbetsmiljö följs.

Assistansbloggen

Kammarrätten i Sundsvall, Mål nr 866-17, bifall gällande tillhörighet av personkretsen i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

  • Wed, 12 Jul 2017 14:53:24 +0000

Omsorgsnämnden i Sandvikens kommun avslog den 30 maj 2016 sökandens ansökan om personlig assistans med motiveringen att sökanden inte tillhörde personkretsen i 1 § 3 LSS eftersom att hans hjälpbehov inte ar tillräckligt krävande eller komplicerat. Sökanden överklagade beslutet och förvaltningsrätten i Falun konstaterade att sökandens dels tillhörde personkretsen i 1 § 3 LSS, samt …

Inlägget Kammarrätten i Sundsvall, Mål nr 866-17, bifall gällande tillhörighet av personkretsen i 1 § 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Kammarrätten i Jönköping, dom i Mål nr 534-16

  • Mon, 10 Jul 2017 07:43:34 +0000

  Kammarrätten meddelade 2017-04-21 en dom rörande sökandens rätt till personlig assistans i enlighet med 9 a § LSS i förhållande till det faktum att fullt vårdbidrag utgick till sökandens föräldrar. Enligt 9 a § i LSS så har en individ som bedöms vara i behov av personlig assistans rätt till insatser för andra personliga …

Inlägget Kammarrätten i Jönköping, dom i Mål nr 534-16 dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Makeansvar – Vad är det som gäller?

  • Thu, 06 Jul 2017 10:58:30 +0000

Ett äktenskap ska gälla i nöd och lust, men hur mycket kan man egentligen kräva av sin respektive? När det kommer till personlig assistans har myndigheterna för vana att dra av tid för det som faller inom sedvanligt makeansvar. Det är ett något oklart begrepp som Kammarrätten i Stockholm fick anledning att utreda i en nyligen …

Inlägget Makeansvar – Vad är det som gäller? dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

Dövblindhet – Prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen i Mål nr 4667-16

  • Tue, 04 Jul 2017 09:15:08 +0000

Högsta förvaltningsrätten meddelade 2017-06-22 prövningstillstånd för frågan huruvida behovet av taktilt teckenspråk är att anse som ett grundläggande behov enligt 9 a § LSS. Högsta förvaltningsdomstolen har förordnat att Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting ska yttra sig i frågan innan ett domslut tas. I frågan som målet gäller har både förvaltningsrätten och kammarrätten kommit …

Inlägget Dövblindhet – Prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen i Mål nr 4667-16 dök först upp på Assistans TV.

Läs hela inlägget

VH assistans nyheter

Veckans assistent på VH assistans är…

  • Friday, July 14, 2017 3:00 PM

Veckans assistent tilldelas den här veckan Robin, en positiv och glad kille som bor en bra bit upp i Sverige. Robin är en kille med varmt hjärta som bemöter alla runt omkring sig med respekt, glädje och trygghet. Robin älskar allt som har med jakt och fiske att göra och spenderar gärna sina dagar ute i naturen. Han är en kille som man kan lita på, som är flexibel och ställer upp för sin kund och för sina medarbetare närhelst det är möjligt. Robin är enormt uppskattad på sin arbetsplats och av V…

Fortsätt läs